Månedsrapport Kraft Global

Med en avkastning på 5,47 prosent ble oktober en veldig god måned for Kraft Global. Måneden bar preg av at selskapene våre leverte mange positive nyheter og gode resultater.

De tre selskapene som leverte dårligst i oktober har i november fått den negative kursutviklingen reversert.

Månedens bidragsytere

Vi har solgt oss helt ut av McDermott. Oppkjøpet deres av Chicago Bridge & Iron har gjort stor skade på selskapet. Vi valgte derfor å selge denne aksjeposten. Fitbit ble kjøpt opp av Alphabet (Google) og derfor doblet kursen seg i løpet av kort tid. Vi valgte å ta gevinst og solgte oss helt ut av selskapet.

Bed, Bath & Beyond i USA og kinesiske Vipshop leverte bra i oktober. Dette er to selskaper som vi tidligere har hatt i porteføljen, men som vi solgte ut med gevinst, før vi etter et kursfall valgte å kjøpe dem tilbake igjen. Begge har gode selskapsbalanser, men vi fikk likevel kjøpt dem inn til henholdsvis sju og fem ganger inntjeningen.

Vipshop, som er en ren internettforhandler, har fått en rekke kursoppgraderinger siden de vurderer å selge avdelingen sin for ekspressleveranse. Kjernevirksomheten deres er et auksjonskonsept på internett, og den lønnsomme veksten innen dette segmentet har den siste tiden akselerert. Bed, Bath & Beyond henger derimot noe bak i sin internettstrategi, men de har nå ansatt en ny detaljhandelsstjerne i Mark Tritton. Den nye direktøren fikk til veldig mye bra i Target. Begge disse aksjene har nylig steget over 50 prosent. Positive endringer når kursene er ekstra lave gir som oftest fine kurshopp.

Det tyrkiske konglomeratet Sabanci korrigerte noe tilbake da Tyrkia gikk militært inn i Syria. Etter månedsskiftet har denne uroen lagt seg.

Metallprisene har steget fint de siste ukene. Derfor har det svenske sink- og kobberselskapet Boliden vært en god bidragsyter i oktober. Sinkselskapet Trevali Mining gikk imidlertid motsatt vei. Trevali er gjeldfritt og vi finner ikke noe vesentlig galt med selskapet. Vi liker selskapets strategi og det er verdsatt til en fjerdedel av hva som synes rimelig innenfor et pessimistisk scenario. Vi forventer at kursen på et tidspunkt vil ta igjen den fundamentale utviklingen.

Endringer i porteføljen

Vi har som sagt solgt oss ut av Fitbit. Vi har også solgt ut resten av Jyske Bank. Sistnevnte salg var for å finansiere kjøp av flere aksjer i Trevali Mining og Golden Ocean - to selskaper som vi har svært god tro på i tiden som kommer. Sinkprisen har fått seg et løft og i tillegg handles aksjen til en veldig stor rabatt. Vi tror Golden Ocean er på vei inn i et svært stramt marked, og aksjen handles langt under verdijustert egenkapital.

Kraft Globals portefølje

Markedskommentar

Veldig mye har falt på plass hittil i fjerde kvartal. Handelskonflikten mellom USA og Kina ser ut til å ha roet seg, selv om det fortsatt kan ta noen år før en permanent handelsavtale er på plass. Som følge av handelskonflikten har Kina stimulert økonomien, og det ga i oktober det høyeste private PMI-resultatet siden februar 2017. Fremover signaliserer dette økt kinesisk etterspørsel, noe som gagner våre sykliske selskaper. Som følge av handelskrigen har europeisk eksport til Kina økt med 20 prosent, mens amerikansk eksport til samme land har falt tilsvarende. Muligheten for en hard/no-deal Brexit ser også ut til å ha forsvunnet. Det er bra for våre porteføljer, da vi har en høy vekt i Storbritannia og innen flysektoren.

Verdsettingsforskjellene resulterer i reaksjoner

Vi begynner å få betalt for investeringer vi har gjort i aksjer som både var rekordbillige og som stadig tjener mer penger. Flere års underinvesteringer har sørget for at de fleste shippingsegmenter, seismikk- og metallmarkeder har strammet seg til. Fallende investeringsnivå innen amerikanske skiferoljeproduksjon bør etter hvert også gi høyere oljepris. Vi har hatt som hypotese at en begrenset tilbudsside i disse markene etter hvert ville gi en betydelig prisoppgang. Innen enkelte shippingsegmenter begynner vi nå å se effekten av dette, men vi tror dette kun er starten på flere år med godt marked. Det tar tid å ordnet tilbudssiden, men aktivitetsøkningen i Kina kan overraskende gi oss hjelp på etterspørselssiden.

Innen verdiaksjer har vi en håndfull poster i mindre selskaper. Dette er poster som har blitt oversett lenge, til tross for stigende lønnsomhet og veldig lav prising. Når verdiskapningen er høy, men kursen ikke følger utviklingen, er det naturlig at den går litt i rykk-og-napp når den skal ta igjen den fundamentale utviklingen. Dette er egentlig ganske vanlig for denne type aksjer, men med dagens verdsettingsforskjeller kan hoppene i aksjekursen bli flere og større enn normalt.

Det er ofte en positive hendelse i eller rundt selskapet som får fram verdiene i aksjer som over tid har blitt liggende «for lavt». Det kan være enkle hendelser som økte utbytter og tilbakekjøp av aksjer - eller endring i styre og ledelse. Ledelsen kan også velge å splitte opp eller selge selskapet. Vi forventer at det framover vil skje mye positivt i våre selskaper, og at dette vil synliggjøre verdiene og verdiskapingen. Vi har også flere selskaper som er attraktive oppkjøpskandidater.

Julerallyet kommer kanskje tidlig

Som vi nevnte innledningsvis, ser aksjemarkedet svært bra ut. Inflasjonen er moderat, rentene stiger og en del risikofaktorer, som handelskrig og Brexit, ser ut til å ha blitt redusert. Det er sunt at de dyreste aksjene har blitt slått i bakken, og at de billigste aksjene har våknet til liv. På kort sikt ser nesten hele aksjemarkedet bra ut.