Månedsrapport Kraft Global september

Kraft Global fikk en avkastning på 2,16 prosent i september. Fondets aksjer har ikke vært på moten i 2019, men vi begynner kanskje å se en forsiktig trend der investorene trekker pengene ut av de dyreste aksjene og inn mot de billigste aksjene. Her kan du lese hele månedsrapporten for september.

Markedskommentar

September var preget av mye uro, men endte likevel positivt. Uroligheten skyldes i høy grad bekymringer som handelskrig, mulig riksrett og kraftig fall i produksjonssektoren i USA, samt Brexit-fristen for Storbritannia. Vi opplever for tiden kraftige innstramminger i en rekke sykliske markeder. Dette skyldes begrensinger på tilbudssiden og de globale urolighetene har tatt bort mye av fokuset på disse innstramningene. Litt mer spesifikt så ser vi nå en rateeksplosjon innen flere shippingsegmenter, raffinerier og seismikkmarkedet. Denne dynamikken finner vi også i en rekke andre sykliske markeder. Våre porteføljer er svært billige og inntjeningen til selskapene øker i stadig høyere tempo. At markedet etter vår mening har foretrukket dyre aksjer, i selskaper som ikke går spesielt godt, er det lite vi kan gjøre noe med.

Ingen har passet på tilbudssiden og dette gir store muligheter

De siste årene har vi sett at penger har blitt investert i merkverdige ideer og forretningsmodeller. I Stavanger er det fem selskaper som sloss om å få lov til å leie ut elektriske sparkesykler nesten gratis. I Oslo har de samme opplegg og der havner flere av syklene i Akerselva. I tillegg har vi rosa syklister som sykler fire kilometer for å levere en liten boks med mat, ofte uten at man må betale for frakten.

Det er også flere populære bedrifter som sloss om å gi bort tjenester gratis. I dette lavrentemarkedet har datachips og laks lenge vært populære bransjer, selv om for eksempel lakseprisen varierer omtrent like mye som oljeprisen. Resultatet av at for mye kapital blir trykket inn i enkelte bransjer er mer konkurranse, økte kostnader på grunn av sløsing og til slutt priskollaps. Vi tror verken fisk eller datachips blir særlig lønnsomt framover.

Innen flere sykliske områder har vi opplevd motsatt utvikling. Flere års underinvestering har gitt mindre konkurranse, nedstengning av kapasitet og kostnadsbesparelser som kommer til nytte når prisene går opp. Til tross for et strammere marked har prisene på olje og metaller foreløpig ikke tatt av, men innen shipping er det tydelig at det ikke er nok båter. Normalt ville aksjemarkedet ha fanget opp en sannsynlig tilstramming av disse markedene lenge før det skjedde, slik at tilstrekkelig ny kapasitet var på vei, men disse pengene har gått til rosa syklister og fish & chips. Dette borger for en lang periode med god inntjening, som etter hvert vil omfavne flere underinvesterte sektorer og sykliske markeder.

Jeg er ingen historiker, men innen shipping spesifikt er det så mange små flaskehalser at dersom noen av flaskehalsene blir større, så kan dette bli det beste shippingmarkedet siden slutten av 60-tallet. Det var den gangen mesteparten av skipsreder Hilmar Rekstens store formue ble skapt på relativt kort tid. En lavere prising av selskaper enn under finanskrisen, i et marked der det ikke er nok kapasitet, er på grensen til galskap og kan være en mulighet for mangedobling.

Makro

I andre halvdel av september var det mange hendelser som ga økt risikoaversjon og dette har fortsatt inn i oktober. Den viktigste er nok en bråstopp i tilliten til innkjøpssjefene i USA, den såkalte ISM-indeksen. Tilliten innen eksport stupte til resesjonsnivåer og dette kan ses på som en konsekvens av at USA innfører tollmurer mot Kina og delvis Europa. Kina på sin side reduserer tollmurer mot hele verden, bortsett fra USA der de øker tollsatsene. Det at USA blir et mer lukket land vil forringe den amerikanske levestandarden, mens Kina åpner seg mot verden. Det er også verdt å merke seg at den kinesiske innkjøpssjefsindeksen fortsatte å stige i september. Konsekvensen av handelskrigen er at den økonomiske utviklingen er i bedring i Kina, stabil i Europa, mens det i USA er bråstopp i produksjonssektoren. De amerikanske problemene kan bli større av at de allerede har underskudd på statsbudsjettet.

En potensiell amerikansk tilbakegang, vil på samme måte som vi opplevde i år 2000, være et sannsynlig problem for rekorddyre amerikanske aksjer. Disse selskapene viser allerede avtakende vekst og lønnsomhet. Våre mandater har i mye større grad Kina som driver og selskapene er rekordbillige. Da nedgangen startet i februar 2000 så steg de billigste aksjene 34 prosent. Denne gangen er verdsettingsforskjellene vesentlig større.

Månedens bidragsytere

I september steg de lange obligasjonsrentene. Spesielt i første del av måneden fikk de seg et markant løft og vi opplevde da et comeback for verdiaksjer. Etter droneangrepet i Saudi-Arabia og mulig riksrettssak mot Donald Trump falt dette noe tilbake. Porteføljen har i år vært nesten kjemisk fri fra svake rapporteringer og negative nyheter, men våre aksjer har likevel ikke vært på moten. Vi tror vi begynner å se en forsiktig trend der investorene trekker pengene ut av de dyreste aksjene og inn mot de billigste aksjene.

Oljeserviceselskapet McDermott var den verste bidragsyteren i måneden som gikk. Uten forklaring stupte kursen, men senere kom det frem litt tvetydig informasjon om selskapet. McDermott ønsker å selge teknologi- og raffineridelen Lummus til 2,5 milliarder dollar. Denne delen av selskapet trodde vi kun hadde en verdi på 2 milliarder dollar. Totalt sett har de annonsert deler av selskapet for salg, noe som bør være nok til å gjøre selskapet nærmest gjeldfritt. Likevel, selv etter denne nyheten, forble aksjekursen og prisen på obligasjonene på et nivå som signaliserer alvorlig trøbbel. McDermott annonserte senere at de søkte å oppnå finansiering av arbeidskapital fram til Lummus var solgt, noe som kan indikere en mer alvorlig finansiell situasjon. Det finnes foreløpig ikke mer konkret informasjon om hvor alvorlig situasjonen eventuelt er, men vi får nok mer innsikt i løpet av måneden.

Trevali Mining annonserte et automatisk tilbakekjøpsprogram. De har også vært på flere seminarer der de uttaler seg optimistisk, til tross for relativt lave sinkpriser. Selskapet har levert god kontantstrøm i år og har nesten ikke gjeld. Likevel er de priset til kanskje en femtedel av hva vi synes burde vært rimelig. Vi har med andre ord høye forhåpninger.

Flere shippingsegmenter har strammet seg betraktelig inn, og selskapene vil tjene svært mye penger. Samtidig er ordrebøkene for nye skip relativt små. Vi forventer en ganske langvarig oppgang. Vi har tørrlastrederiene Golden Ocean, råoljetankselskapet Hunter Group, kombinasjonsskipsselskapet Klaveness, produkttankselskapet Torm i Danmark og kontainershippingselskapet Treasure. De handles alle til betydelige rabatter.

Reiselivsselskapet Tui fikk et etterlengtet hopp etter at konkurrenten med 20 prosent markedsandel, Thomas Cook, måtte kaste inn håndkleet. Utsiktene var nokså gode fra før, men med mindre konkurranse ser det fremover svært bra ut.

Helseteknologiselskapet Fitbit har, i konkurranse med Apple, slitt med å få til lønnsomhet. De har startet en prosess med formål å se på om de kan få til et salg av selskapet. Fitbit har en betydelig omsetning og en stor kontantbeholdning, så vi tror en transaksjonspris bør være vesentlig høyere enn kursen i dag.

Endringer i porteføljen

Vi solgte oss ut av landbruksselskapet Kubota i Japan, et selskap som blant annet eier Kverneland Group. Med lave priser verden over har landbruksmarkedene vært svake. Det er mer enn nok mat, men kjøpekraften for nytt landbruksutstyr er svekket og vi ser begrenset med kurskatalysatorer for aksjen. Vi har også solgt oss ut av Nokia. De er i en sterk posisjon og vil tjene mer og mer penger framover. Utrullingen av 5G kan likevel vise seg å ta noe lenger tid enn først antatt. Dette skyldes skepsis til sikkerheten rundt stråling, samt et lavere investeringsnivå fra telefonselskaper som for tiden prioriterer utbytte.

Vi solgte også det norske teknologieventyret Kahoot som har en fantastisk brukerbase for opplæring på internett. Vi solgte med god gevinst.

Vi har benyttet muligheten til å øke i shippingselskapene våre, samt å kjøpe det tyrkiske stålprofilselskapet Kardemir. Selskapet lager stålprofiler for det tyrkiske markedet, Afrika og deler av Midt-Østen.  Selskapet har lite gjeld og handles til seks ganger inntjeningen og betaler seks prosent utbytte. Selskapet har eksistert siden 1800-tallet og har vært børsnotert siden 1990-tallet. De taper sjelden penger og har over tid skapt store verdier.

Kraft Globals portefølje