Månedsrapport Kraft Høyrente

Kraft Høyrente fortsatt den gode utviklingen og leverte i desember en avkastning på 0,69 prosent.

Siden oppstart i august har Kraft Høyrente levert en avkastning på 3,05 prosent. I desember vokste også forvaltningskapitalen fra 361 millioner til 420 millioner kroner. Vi antar at både aktivitetsnivået og AUM-veksten vil fortsette inn i 2020.  


Sterkt kredittmarked

Bortsett fra en liten pause i vår og på sensommeren har det norske kredittmarkedet vært sterkt i 2019. Emisjonsaktiviteten har vært sterk, annenhåndsmarkedet har vært bra og rentepåslaget har generelt kommet inn. I tillegg har det blitt større bredde i markedet med flere sektorer å investere i. Oljesektoren har relativt sett krympet i obligasjonsmarkedet. Renteoppgangene i Norge er satt på pause og vi forventer at norsk økonomi vil synkronisere seg med internasjonal økonomi i 2020. Enn så lenge er utsiktene for 2020 optimistiske. Vi tror fokuset begynner å skifte fra kvantitative lettelser, til økte statsbudsjett med vekst som fokus. For øyeblikket ser det ut som om den største risikoen er geopolitiske forhold.


Porteføljen

Porteføljen har endret seg noe i løpet av desember og er nå på 36 ulike investeringer. Fremover kommer vi til å fokusere på å øke bredden i porteføljen. Forfallstrukturen har økt fra 2,75 år til 3 år. Denne vil sannsynligvis gå ned i 2020. Vi ser heller ingen renterisiko av betydning i porteføljen. Alt i alt er vi positive til 2020. Vi tror det blir et år hvor man skal høste kupong og rulle på kurven ved refinansiering, uten at de store hendelsene tiltar. Med en portefølje bestående av liten renterisiko, korte forfall og bra diversifisering så er Kraft Høyrente godt forberedt om noe skulle skje. Porteføljen gir god beskyttelse til investorene våre.

Her kan du lese mer om Kraft Høyrente