Kraft Høyrente månedsrapport februar

Kraft Høyrente hadde en god utvikling i februar og fondet leverte en avkastning 1,37 prosent.

Det nordiske markedet har vært både sterkt og stabilt i februar. Det har vært god aktivitet innenfor både emisjoner og annenhåndsmarkedet. Det er fortsatt vesentlig forskjell i risikopremien for Norden sammenlignet med Europa for øvrig, og ikke minst USA. Likviditeten i markedet er fortsatt stor og et økende behov for avkastning vil sannsynligvis prege markedet i tiden som kommer. Norden forblir derfor et attraktivt sted for investorer. I det nordiske markedet er de fleste lån flytende og derfor er renterisiko i porteføljen minimal, noe som igjen beskytter avkastningen i fondet mot inflasjon.    

Globalt har det vært en del renteuro, og det henger sammen med noe økt risiko for inflasjon. Samtidig har de fleste sentralbanker, bortsett fra Federal Reserve i USA, varslet at rentene vil forbli lave inntil økonomisk vekst har manifestert seg. Federal Reserve har tatt en litt annen retning der de lar markedet selv styre farten. Dette skyldes nok uvissheten rundt konsekvensene av de store tiltakspakkene som er vedtatt. Det er et modig, men klokt valg, som på sikt vil forberede markedene på en kommende normalitet.

Fondet har deltatt i noen emisjoner, men har hovedsakelig fokusert på å justere eksisterende innhold. I februar ble det annonsert at Gaslog Ltd fusjonerer med BlackRock Global Energy Fund. Dette er fondet sin største posisjon og denne transaksjonen reflekterer kvaliteten ved Gaslog Ltd. Fondet har 75 millioner kroner i eksponering mot selskapet og har repriset seg deretter. Blackrock har en kreditrating på AA.

Kraft Høyrente vil fortsette strategien med å fokusere på kvalitetsselskaper, lav kredittrisiko, etablerte forretningsmodeller, solid kapitalstruktur og synlige kontantstrømmer.  Fondet har ingen eksponering mot koronautsatte næringer, og har i tillegg minimalt med råvarerisiko.