Månedsrapport Kraft Høyrente juli

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,81 prosent i juli. Fondet har ved utgangen av juli levert 6,46 prosent i avkastning hittil i år.

Det har vært en usedvanlig stille sommer, med unntak av sektorer som de tradisjonelle shipping-segmentene. Vi forventer at det vil bli noe økt aktivitet fra midten eller slutten av august. Til tross for en rolig juli-måned har det vært mye likviditet i annenhåndsmarkedet. Vi gjorde en del endringer i begynnelsen på måneden med å selge unna de investeringene der størstedelen av oppsiden allerede er tatt ut. Vi deltok i Crayon-emisjonen, som vil være en viktig posisjon for fondet siden selskapet er ledende i sin bransje, og bidrar til en fin diversifisering i porteføljen. Crayon er et konsulent- og rådgivningstjenester for digital transformasjon.

De største mulighetene til fondet finner vi i emisjonsmarkedet, men fondet vil også være aktive i annenhåndsmarkedet hvis interessante muligheter dukker opp. Fondet vil forbli selektiv og viderefører strategien med å fokusere på kvalitetsselskaper fremfor å legge til absolutt avkastning. Vi argumenter fortsatt for at Norge og Norden, til sammenligning med Europa og USA, er mer attraktivt. Vi mener det er bedre risikojustert avkastning å finne i Norden, samt at de fleste lånene er flytende med kortere løpetid.

Porteføljens netto gjeldsgrad fortsetter å bedres i takt med at de underliggende selskapene leverer solide finansielle og operasjonelle resultater.  Fondet har ennå ikke hatt mislighold. Beste sikring mot slike situasjoner er å følge strategien disiplinert. Kraft Høyrente vil fortsette strategien med å fokusere på å optimalisere risikojustert avkastning, gjennom å investere i kvalitetsselskaper med lav kredittrisiko, etablert forretningsmodell, solid kapitalstruktur og synlig kontantstrøm.