Kraft Høyrente månedsrapport mars

Kraft Høyrente leverte en solid måned i mars og fondets avkastning endte på 0,49 prosent. Ved utgangen av mars har fondet levert 3,48 prosent avkastning.

Det nordiske rentemarkedet har vært relativt stabilt i mars, og aktiviteten har vært noe mindre i emisjonsmarkedet. I markedet er det fortsatt press på risikopremie, og effekten av nullrenter gjør at høyrenteprodukter tilbyr en solid risikojustert avkastning. Norge og Norden er fortsatt et attraktivt sted å investere, og forklaringen er at det tilbys vesentlig bedre avkastning for tilsvarende risiko enn i USA og Europa forøvrig.

Globalt har renteuroen senket seg, og det ser ut til at nåværende rentenivå har priset inn risikoen for inflasjon. Selv om det er tidlig å felle en dom over Feds avgjørelse om å la markedet selv styre farten, ser avgjørelsen foreløpig ut til å være klok. Fra Kraft Høyrentes perspektiv er ikke inflasjon eller økte renter et avgjørende tema, siden porteføljen består av flytende lån. En eventuell renteoppgang vil gi høyere effektiv rente og det vil da komme andelseierne til gode.

Fondet har deltatt i noen emisjoner som for eksempel Duett, Advanzia og Siccar Point Energy. Vi har vektet fondet opp i Gaslog og TKLNG, og det skyldes annonseringen av Blackrock sitt oppkjøp av Gaslog. Dette er de største posisjonene i Kraft Høyrente, og kanskje de som gir best risikojustert avkastning i porteføljen.  

Kraft Høyrente vil fortsette strategien med å fokusere på kvalitetsselskaper, lav kredittrisiko, etablerte forretningsmodeller, solide kapitalstrukturer og synlige kontantstrømmer.  Fondet har ingen eksponering mot koronautsatte næringer, og har i tillegg minimalt med råvarerisiko.