Månedsrapport Kraft Høyrente

Med en avkastning på 0,66 prosent ble også november en god måned for Kraft Høyrente. Siden oppstart i august har vi levert 2,36 prosent til andelseierne våre.

I november vokste også forvaltningskapitalen fra 315 millioner kroner til 361 millioner.  Vi ser allerede at veksten fortsetter i desember og vi forventer at den holder seg på et fint nivå ut året.

Sterkt marked

Markedet er for tiden svært sterkt. Det er god aktivitet i primærmarkedet, hvor vi har deltatt i blant andre Norled, BWO, Aker og Ocean Yield. I annenhåndsmarkedet var det ikke like mye aktivitet, men det er ikke unormalt når det er så mye aktivitet i førstehåndsmarkedet. Vi forventer at aktiviteten fortsetter inn i desember, før både første- og annenhåndsmarkedet tar ferie.  

Det norske kredittmarkedet har vært relativt sterkt i hele høst, til tross for at aksjer og kreditt har svingt mye i de internasjonale markedene. Vi forventer at økonomien i verden og i Norge, tatt i betraktning at den har vært i utakt, kommer til å bli mer synkronisert i tiden som kommer. Rentene i Norge, Europa og USA har, sammenlignet med tidligere i høst, stabilisert seg. I tillegg har rentepåslaget for selskapsgjeld i Europa vært veldig stabilt. Hvis vi kombinerer dette med den positive utviklingen mellom USA og Kina, så er vi litt mer optimistiske på vegne av framtiden.

I mål med antall sektorer

Porteføljen har endret seg lite og er i dag på 31 investeringer. Vi kommer til å legge på i hvert fall fem nye navn før slutten av året, men like viktig er det at vi har nådd vårt mål med tanke på antall sektorer vi skal være investert i.

Ønsker du å investere i Kraft Høyrente? Da kan du gjøre det her!

Blant de største investeringene finner vi Ekornes, Kistefos, Aker, Ocean Yield, Frigård, Wilhelmsen og Fjord 1. Forfallstrukturen er marginalt endret fra 2,65 år til 2,75 år. Vi forventer at årets siste måned kommer til å være stabil og fondet kan rette blikket mot 2020. Hvis det skulle oppstå volatilitet i markedet mot slutten av året, eller senere i 2020, er Kraft Høyrente godt rustet til å stå imot svingninger i markedet.

Her kan du lese mer om Kraft Høyrente