Månedsrapport Kraft Høyrente september

Vårt nye fond Kraft Høyrente har hatt en strålende start. I løpet av kort tid har forvaltningskapitalen vokst til nesten 250 millioner kroner og i samme periode har fondet levert en avkastning på 1 prosent. Her kan du lese månedsrapporten for september.

Velkommen til den aller første månedsrapporten til Kraft Høyrente. Etter lang ventetid fikk vi alle tillatelser på plass i juli og fondet ble lansert 16. august. Den 19. august ble den aller første handelen i fondet gjennomført. Siden oppstart har vi hatt en fantastisk utvikling. Ved utgangen av september var forvaltningskapitalen på nesten 250 millioner kroner og i samme periode leverte fondet en avkastning på 1 prosent.

Volatilt, men fortsatt sunt marked

I samme periode har vi vært vitne til sterke svingninger i markedet. Spesielt aksjemarkedet har svingt, men også rentemarkedet har vært volatilt. Det er likevel slik at markedet vårt er sunt. Det er mye likviditet tilgjengelig og volumet er bra i både annenhåndsmarkedet og emisjonsmarkedet. Det er forventet at emisjonsmarkedet vil fortsette å være toneangivende inn i oktober.

Siden oppstart har vi brukt litt tid på å sette porteføljen og vi er ikke ferdig med dette arbeidet. Det kan derfor virke som om noen av posisjonene våre er litt store i forhold til hverandre, men etter hvert som vi legger inn flere navn og forvaltningskapitalen vokser, vil dette jevne seg ut over de neste to månedene.

Vi har prioritert å bygge en portefølje som er i tråd med strategien vår. Det vil si at det er korte lån, flytende rente og i norske kroner. Vi har allerede en god bredde i porteføljen med 27 ulike navn, blant annet Aker, AKSO, Ocean Yield, Fjord1, HavilaFjord og Ekornes.

De generelle markedsforholdene forventer vi vil holde seg relativt stabile, men noe volatilitet er ikke usannsynlig. Global uro og usikkerhet gjør at Kraft Høyrente vil være et bra sted å være. Dette skyldes den begrensede løpetiden (snitt på porteføljen på tre år) og hele tiden løpende inntekter.