Månedsrapport mai

Markedskommentar

I mai tok handelskonflikten mellom USA og Kina en uventet og negativ retning. Markedet har lenge trodd at konflikten kom til å bli avsluttet innen kort tid, men nå tyder alt på at vi står foran en langvarig konflikt. Derfor er markedets tolkning at dette kan sende verden ut i resesjon og som konsekvens ble mai måned en svak måned for sykliske aksjer. Selv om investeringsaktiviteten øker, og oljeprisen er høy, falt oljeserviceaksjer med i gjennomsnitt 20 prosent i mai.

Selv om det skulle inntreffe en resesjon, så framstår likevel porteføljen vår som veldig lavt priset, all den tid flertallet av aksjene nå er billigere enn under alle tidligere resesjoner.

Når det kommer til selve resesjonsspøkelse i seg selv, så framstår det som like lite sannsynlig som under kursfallene i oktober og desember i fjor.

Selv om det ikke har vist igjen kursmessig, har resultatsesongen for våre selskaper vært svært god, spesielt for de store postene i porteføljen. Kursutviklingen, med unntak av den siste uken av mai, har vært preget av «flight to safety». Det vil si at investorene kjøper stabile aksjer og statsobligasjoner, og dermed ikke reagerer på positive resultatrapporter. Kursstigningen for de gode rapportene vil sannsynligvis slå inn når markedene roer seg.

Prisingen på porteføljene våre er etter vår mening veldig lav. Bortsett fra noen få unntak, har ikke selskapene vi eier aksjer i levert dårlige resultater. Selskapene har faktisk vokst over 15 prosent det siste året, til tross for dårlige aksjekurser.

Effektene av handelskonflikten

Økonomiske teorier er ofte vitenskapelig svake, der virkeligheten ikke samsvarer med de økonomiske modellene. Handelsteoriene er imidlertid bedre og sammenhengene er ofte klarere og mer intuitive. Vi kan derfor relativt lett fastslå at tollsatser ikke er så bra for USA som Donald Trump hevder.

Erfaringsmessig så viser det seg at tollsatsene hovedsakelig blir betalt av amerikanske importører, og kostnadene vil bli overført til amerikanske forbrukere. Alt annet likt vil konsekvensen bli høyere inflasjon i USA. Alternativt så faller kinesisk valuta tilsvarende som amerikansk dollar, og da blir effekten null.

Lavere eksportert volum fra Kina til USA vil ha en effekt på Kinas økonomiske vekst, men kineserne vil forsøke å kompensere for dette tapet ved hjelp av finanspolitiske stimulanser, lettere tilgang på kreditt og bedre handelsforbindelser til andre land. Vi er overbevist om at de vil lykkes med dette. Allerede nå ser vi tegn på fornyet framgang i kinesisk industri, og vi tror kinesisk vekst vil overraske positivt framover.

Kina eksporterer lavmarginsprodukter til USA, mens amerikanerne selger merkevarer og teknologiske produkter med høye marginer til kineserne. For enkelte amerikanske børsnoterte selskaper vil et frafall av det kinesiske markedet være katastrofalt. Slike selskaper, som flyprodusenten Boeing, Apple, Starbucks, Coca-Cola, Proctor & Gamble og Tesla, er priset veldig høyt. Fallhøyden bør derfor være veldig stor hvis de mister Kina. For amerikansk økonomi generelt så trenger ikke handelskrigen være katastrofal. Utenrikshandelen, som andel av totaløkonomien, er såpass lav som tre prosent av BNP.

Etter hvert som konflikten skrider frem vil det også oppstå muligheter. Kinas stimulanser er første mulighet, og som en konsekvens av dette har jernmalmprisen gått til himmels den siste uken. Samtidig har kineserne og amerikanerne fortsatt behov for varer, selv om de skal kjøpe færre varer av hverandre. Det gir muligheter for produsenter i resten av verden. Eksempelvis så stiger aksjekursen til den sør-koreanske bildelprodusenten, Hyundai Mobis, veldig mye i påvente av at amerikanske bilprodusenter i framtiden skal kjøpe bildeler av dem. Dette er bare begynnelsen på de mulighetene som vi tror vil dukke opp.

En vedvarende handelskonflikt vil kunne ramme enkelte teknologiaksjer. De fleste av disse selskapene er amerikanske og notert på Nasdaq-børsen. Vi har ingen eksponering her, og heller ikke eksponering mot amerikanske merkevarer, som kan få trøbbel med det kinesiske markedet.

Verdsettingsforskjellene

Vi har flere ganger skrevet at verdsettingsforskjellene er de største på over 70 år. For de rimeligste aksjene tror vi dette kan være den beste muligheten på veldig, veldig lenge. Jeg har aldri vært borti porteføljer med så lav prising som vi opplever i våre mandater. Under finanskrisen var også prisingen lav, men da var inntjeningen på vei mot null. Nå stiger inntjeningen jevnt og fint for våre selskaper.

Månedens bidragsytere

I mai var det hovedsakelig oljeserviceaksjer som gjorde det svakt. Denne utviklingen var også årsaken til at fondet gjorde det dårligere enn verdensindeksen. Oljeserviceindeksen i USA falt hele 20 prosent i mai, mens våre aksjer i denne sektoren måtte ta et fall på 17 prosent. Dette skjedde samtidig som oljeprisen holdt seg stabil og det i tillegg ble lagt frem flere gode kvartalsrapporter fra selskapene vi har i porteføljen.

Handelskrigen er nok forklaringen på det bratte fallet innen oljeservice. Vi tror imidlertid ikke at Kinas etterspørsel etter energi stopper opp eller at vi står ovenfor en verdensomspennende resesjon. Flere aksjer i porteføljen har nå en lavere prising enn under finanskrisen. Vi har derfor ingen planer om å selge disse aksjene.

Innen råvarer var det mer blandet. Boliden, Trevali og Alcoa falt på grunn av frykt for svakere økonomisk vekst i tiden som kommer. En høyere gullpris sørget for god avkastning for våre gullaksjer, Koza Altin i Tyrkia og Harmony Gold i Sør-Afrika.

På tampen av måneden leverte også Wizz Air et sterkt kvartalsresultat. Resultatet var på ingen måte overraskende og mot slutten av måneden kjøpt vi enda flere aksjer i flyselskapet. Selskapet er den største posten vi har i porteføljen. Wizz Air ser for seg at det vil gå enda bedre de neste 12 månedene og at redusert kapasitetsvekst hos konkurrentene vil øke deres muligheter.

Luckin Coffee er kinesernes svar på Starbucks. Selskapet gikk på børs i mai og vi sikret oss noen aksjer. Aksjekursen går foreløpig veldig bra og selskapet planlegger for en voldsom vekst i årene som kommer. Én kineser drikker i gjennomsnitt kun tre kopper kaffe i året og potensialet er med andre ord enormt.

Endringer i porteføljen

Ettersom USA igjen satte i gang handelskrigen med Kina, så solgte vi kjapt ut de kinesiske selskapene Alibaba og Vipshop. Vi ønsket i utgangspunktet ikke å selge disse aksjene, men det viste seg å være en god avgjørelse og vi unngikk et kortsiktig tap. Det vil nok bli muligheter for å kjøpe disse aksjene tilbake senere.

Som vi allerede har nevnt så kjøpte vi en post i Luckin Coffee. Posten ble kjøpt etter at det verste Kina-fallet hadde gitt seg. Dette er en veksthistorie uten sidestykke og selskapet vil sannsynligvis ikke tjene penger på flere år. Vi forstår likevel godt forretningsmodellen deres. Allerede i år er det forventet at de kommer til å bli større en den amerikanske konkurrenten, Starbucks. Mot slutten av 2019 vil de ha 4000 utsalgssteder og i 2021 er det forventet at antallet vil stige til 10 000. Prisnivået på aksjen er 25 prosent lavere enn Starbucks’.

Vi solgte ut Flex LNG. Vi er avhengig av det asiatiske markedet og på grunn av handelskonflikten mellom USA og Kina valgte vi å selge oss ut.

Ny post i porteføljen ble Klaveness Combination Carriers. Selskapet har en enestående historikk og gikk i mai på børs. De har spesialskip som kan frakte våte varer en vei og tørrlast den andre veien.

Vi har også økt posisjonen vår i Polarcus. Markedet for seismikk 3D-skip begynner å bli svært bra og det kommer ikke nye båter inn i markedet. Etter vår oppfatning er kursen betydelig lavere enn den burde være.

Mvh

Ross Porter

Porteføljeforvalter i Kraft Global