Månedsrapport mars

Mars måned er unnagjort og det ble en litt spesiell måned da verdensindeksen steg med 2,1 prosent, mens Oslo Børs falt 0,3 prosent. Her kan du lese hele månedsrapporten for Kraft Global.

Markedskommentar:

Mars ble alt i alt en litt spesiell måned. Verdensindeksen steg med 2,1 prosent, mens Oslo Børs falt 0,3 prosent. På overflaten var det ikke veldig store svingninger, men vi så en sektorrotasjon fra sykliske til stabile sektorer. I tillegg fortsatte teknologiaksjene sin opptur. Oljeprisen fortsatte å stige og lagertallene for flere råvarer fortsatte å falle. Dermed var det en god underliggende måned for disse sektorene og utsikten deres ser veldig bra ut. Kursmessig gjorde imidlertid disse sektorene det relativt svakt, men tidlig i april ser vi klare tegn på at dette er i ferd med å snu.

Forklaringen bak den nevnte sektorrotasjonen finner vi i en fornyet frykt for resesjon. Vi synes denne frykten virker irrasjonell og malplassert, på samme måte som den var det i oktober og desember i fjor. Denne gangen forsvinner den sannsynligvis veldig raskt siden økonomiske data tyder på det stikk motsatte; nemlig en økning i den globale veksttakten.

Lavere renter i USA

Den amerikanske sentralbanken lovet i mars å ikke heve styringsrenten i 2019. Normalt er dette en ordentlig godbit for aksjemarkedene, men denne gangen ble det mye rot og støy blandet med litt ekstra resesjonsfrykt. Markedene tolket dette som et signal på svært svake utsikter. Da rentekurven i tillegg ble negativ kjøpte investorene stabile og dyre aksjer som Coca-Cola. Vekstsensitive aksjer styrte de unna.

Vi ser at boligmarkedet i USA trolig får en klar opptur som følge av de lavere lange rentene. Bolig- og konstruksjonssektoren er svært stor i USA. Oppturen vil sannsynligvis føre til økt aktivitet, noe som igjen gir økonomisk vekst og ikke økonomisk resesjon. Når rentene er så lave som nå er det ganske spesielt å tolke en rentekurve, som så vidt er negativ, som et negativt signal. Fakta er at likviditeten er svært god. Fallende risikopåslag for kredittobligasjoner er for eksempel et signal på gode tider.

Kina skal ikke ned, men opp!

Kina har for mange vært en overraskelse i år, men vi har ikke latt oss overraske. Kineserne har selv skjønt at en opptur var på vei og det kinesiske aksjemarkedet har steget med 34 prosent i 2019.

Vi har tidligere fortalt at Kina bevisst har hatt en noe lavere vekst. Dette skyldes et ønske om å forhindre ubalanser i kredittmarkedene deres, samt å drive den økonomiske veksten noe over fra forbruksdrevet til investeringsdrevet. De har nå lansert stimuleringstiltak ved å bruke skattesystemet, kredittmarkedet og ved hjelp av investeringer i infrastruktur. Kineserne har gjort dette før og vet at dette sannsynligvis virker. Den nye vekstimpulsen fra Kina kan etter vår oppfatning bidra til å minimum redusere faren for en økonomisk nedgang. I beste fall vil den bidra til en ny vekstfase i verdensøkonomien.

Tar markedene til fornuft?

Vi har det siste året vært vitne til mye som vanskelig lar seg forklare. Forrige måned gikk igjen den tiårige statsrenten i Tyskland under null. Når investorer kjøper verdipapirer som garantert gir negativ avkastning så er dette et symptom på de store feilallokeringene i markedet. Et annet symptom er teknologisektoren som er preget av fallende investeringer innen IT. Grafen under viser oss at selv om inntjeningsveksten i denne bransjen er på vei mot null, så har de dyre aksjene i sektoren blitt enda dyrere.

Kilde: Kepler Cheuvreux

I andre sektorer ser vi at selskapene er i stor framgang, men kursene reagerer ikke etter den fundamentale utviklingen. Kombinert med de største verdsettingsforskjellene i det globale aksjemarkedet på 70 år så gir dette fantastiske muligheter.

Dersom resesjonsfrykten avtar, som følge av bedre utvikling i det amerikanske boligmarkedet og økte vekstimpulser i Kina, vil det neppe være nok til å bøte på overinvesteringer innen stabile aksjer og IT. Det vil imidlertid være en god drivkraft for sykliske aksjer som fortsatt er depressivt verdsatt i markedet.

Månedens bidragsytere

Kursmessig ble mars et lite tilbakeslag for Kraft Global, men fundamentalt utviklet selskapene våre seg godt. Et eksempel på det er at 12 måneders salgsvekst nå har steget til 13 prosent, mens veksten er fallende for indeksen. I tillegg er det verdt å merke seg at stabile forbruksselskaper, som vi har lite av i vår portefølje, går mye dårligere.

Alt i alt ble mars en ventemåned der noen dagers resesjonsfrykt gikk ut over aksjekursen til noen av våre selskaper, blant annet innen oljeservice. Denne resesjonsfrykten gikk fort over og noen dager ut i april ser det mye bedre ut. Enkeltselskaper har i starten av måneden hatt en veldig god utvikling.

Av enkeltselskaper trekker vi spesielt frem Premier Oil. Selskapet tjener for tiden veldig mye penger, produksjonen øker og gjelden faller. En avgrensingsboring for Zama-feltet i Mexico gav positive resultater, og kombinert med høyere oljepris fortsatte kursen opp.

Økende metallpriser og stadig fallende metallagre har sendt kursen til Trevali Mining opp. Selskapet produserer sink og lagrene for sink er nå de laveste siden 1991, noe markedet nå er i ferd med å oppdage. Derfor har vi økt posisjonen vår i Boliden. Selskapet hadde kursmessig en god måned og vi håper å kapitalisere ytterligere på metalloppgangen.  

Tyrkia var i mars preget av midlertidig valguro. Det påvirket aksjekursen til flyplassoperatøren TAV og derfor havnet selskapet på taperlisten. Tidlig i april er aksjefallet hentet inn igjen.

Selv om selskapet er midt inne i en ordre-boom havnet McDermott øverst på taperlisten.  Hvorfor flere oljeserviceselskaper gjorde det kursmessig svakt i et marked med stigende oljepris og økende ordre finner vi ingen god forklaring på. McDermott har hatt en veldig god start på april måned og har allerede steget over 10 prosent.

Endringer i porteføljen

Vi solgte oss ut av detaljhandelskjeden Bed, Bath & Beyond. Tre aktivistfond rykket inn på eiersiden og da hoppet aksjen hele 26 prosent på én dag. Det var kanskje litt i overkant og vi valgte derfor å selge oss ut. Salget ga oss totalt sett en fin gevinst.

Vi har veldig tro på metallmarkedet og vi mener dette markedet har flere gode år foran seg. Vi har allerede nevnt at vi økte posisjonen vår i Boliden og vi kjøpte også en mindre post i et selskap som heter Largo Resources. Dette er et gjeldfritt selskap som er priset til fem ganger inntjeningen. Selskapet driver med produksjon av et metall som heter vanadium. Dette metallet brukes først og fremst for å forsterke stålprofiler, men de produserer også superrent vanadium som brukes i luftfartsindustrien og til batterier, og akkurat der er marginene høyere. Selskapet har allerede en høy inntjening, men vi tror den kommer til å vedvare over lengre tid. Siden det produseres for lite i forhold til etterspørselen kan det ta lang tid før markedet er normalisert. Vi tror at selskapet snarlig vil begynne å returnere penger til aksjonærene gjennom utbytte og/eller tilbakekjøp. Dette kan være en katalysator for kursoppgang.

Vi økte også posisjonen vår forsiktig i noen selskaper som ble billigere i løpet av måneden, som for eksempel seismikkselskapet Polarcus.