Polarcus - 80 prosent rabatt og lite gjeld?

FORVALTERBLOGGEN: Porteføljeforvalter i Kraft Global, Ross Porter, mener Polarcus-aksjen er kraftig undervurdert og setter et kursmål på 8 kroner. Her kan du lese hans begrunnelse.

Vi tok en posisjon i Polarcus da selskapet i 2018 ble tvunget til å gjennomgå en restrukturering. Siden den gang har seismikkmarkedet og Polarcus utviklet seg fantastisk. Aksjekursen på Polarcus er likevel omtrent uforandret. Dette kan skyldes flere grunner, som for eksempel at klimahypotesen drar ned etterspørselen etter oljerelaterte aksjer, og at sykliske aksjer generelt er upopulære når handelskrigen mellom USA og Kina ikke er avklart.

En viktigere årsak kan være at mange tror Polarcus har mye gjeld. I nyere historie har oljeserviceselskaper med mye gjeld ofte blitt refinansiert. På papiret kan det se ut som om kritikerne har rett. Netto rentebærende gjeld er på cirka tre milliarder kroner og egenkapitalen er på i underkant av 800 millioner kroner.

Bak tallene

Hvis vi ser bak tallene så ser vi at det er gjort store nedskrivninger på Polarcus’ fem båter. Dette ble gjennomført da markedet var på bunn. De fem båtene har hver for seg cirka 600 millioner kroner i gjeld. Vi kan anta at nybyggerpris er på rundt 1,5 milliarder korner, men så vidt meg bekjent er det for tiden ikke 3D-seismikk under bygging. 600 millioner kroner i gjeld per båt er derfor ikke veldig mye, og spesielt ikke med den flotte inntjeningsveksten Polarcus har vist de siste kvartalene.

Personlig vil jeg argumentere for at verdien av en Polarcus-båt er nærmere nybyggerprisen på 1,5 milliarder kroner enn de cirka 750 millionene som markedet priser båtene til. I et godt marked, som vi nå ser konturene av, prises båter ofte høyere enn nybyggpris. Dette skyldes verdien det er å ha en båt på vannet i stedet for i bestilling.

Kursmål på 8 kroner

Med utgangspunkt i min argumentasjon kan verdien av egenkapitalen per båt da være på 900 millioner kroner, og ikke 150 millioner kroner som Oslo Børs priser båtene til. Vi kommer da fram til et kursmål på 8 kroner per aksje mot dagens kurs på 1,30 kroner per aksje.

For at resonnementet vårt skal være noenlunde riktig må selskapet være i stand til å kunne forrente selskapsverdien på 7,5 milliarder kroner innen rimelig tid. En EBITDA på 750 millioner vil etter min oppfatning være tilstrekkelig, og tilsvarer meglerhuset Fearnleys anslag for selskapsinntjeningen i 2020.

Løp og kjøp!

Med 7,6 prosent er Polarcus den største posten i Kraft Global-porteføljen.

Her kan du investere og lese mer om Kraft Global.

Mvh

Ross Porter

Porteføljeforvalter i Kraft Global