Strålende start for Kraft Global

Med en avkastning på 8,50 prosent i januar har Kraft Global fått en meget god start på 2019.

Det positive avkastningen i januar står i sterk kontrast til den uroen vi opplevde i aksjemarkedet høsten 2018. Uro og usikkerhet sendte aksjemarkedet inn i en korreksjon som rammet de fleste globale aksjefondene. Nå ser det imidlertid ut som om innhentingen har startet. Januar er nå avsluttet og Kraft Global har hatt en avkastning på 8,50 prosent siden årsskiftet.

Porteføljeforvalter i Kraft Global, Ross Porter, forklarer her hvorfor det har vært en så oppløftende start på året.

- Fjerde kvartal i fjor var preget av tilfeldigheter og panikksalg. Nå er fokuset tilbake på de fundamentale forhold. Det vil si at investorene plasserer penger i selskaper som er lønnsomme, har en god balanse i regnskapet og i tillegg har gode utsikter til vekst. I tillegg plukker de opp aksjene som har blitt veldig billige. Det er hovedsakelig slike selskaper vi i Kraft Global investerer i», sier Porter.

Tror på videre oppgang

I desember 2018, da uroen i aksjemarkedet kanskje var på sitt verste, var Porter klar på at motgangen i aksjemarkedet gikk mot slutten og at daværende tidspunkt var en perfekt kjøpsmulighet.

Sett i lys av Kraft Globals avkastning på 8,50 prosent i januar, viste dette seg å være en veldig god anbefaling.

Porter har sterk tro på at oppgangen fortsetter de neste månedene, og kjøpsanbefalingen hans står fortsatt ved lag.

- I Kraft Global har vi investert mye i de to sektorene råvarer og energi. Disse to sektorene har etter nyttår hatt en positiv avkastning, men samtidig vært svakere enn andre sektorer i fondet så langt. Det betyr at de ikke har hentet inn det som gikk tapt i fjerde kvartal i 2018. Vi har veldig stor tro på at de kommer til å ta igjen de andre og samtidig stige enda mer, sier Ross, og legger til:

- For den type investeringer som vi har i Kraft Global tror vi 2019 kan by på videre oppgang. Hittil har investeringene bare fått vist noe av potensialet sammenlignet med indekstunge aksjer med rekordhøy prising.

LES MER: Fem gode tips om investering i fond

Ser ingen mørke skyer

Samtidig som korreksjonen ser ut til å være over og aksjemarkedet er i bedring, er det flere som peker på at det er noen mørke skyer på himmelen. Handelskonflikten mellom USA og Kina er fortsatt ikke løst, og hvor hard Brexiten blir i Storbritannia er heller ikke avgjort.  I tillegg knyttes det usikkerhet til hvordan veksten i verdensøkonomien kommer til å utvikle seg i 2019.

- For å starte med Storbritannia. Den britiske økonomien har utviklet seg sterkt selv om den har levd under maksimal usikkerhet. Verken EU eller de forskjellige sidene i Storbritannia er egentlig interessert i en hard Brexit, så jeg tror dette ender bra, sier Porter som heller ikke tror det vil gå veldig dårlig med verdensøkonomien.

- Generelt sett tror jeg ikke det blir noen resesjon, men kanskje en noe svakere vekst i enkelte regioner. Det vil alltid skje når arbeidsledigheten er på et rekordlavt nivå. Det er nok USA som får en nedgang i veksten, men det er naturlig etter at fjorårets skattestimulanser ikke gjentas i år. De andre markedene er jeg ikke bekymret for, sier Porter.

- Hva med Kina?

- Flere er bekymret for veksten i Kina, men det er en bekymring jeg ikke deler. Kinesiske myndigheter har signalisert at de vil stimulere økonomien, blant annet gjennom investeringer i infrastrukturen. Handelskonflikten mellom USA og Kina forsvinner ikke med det første, men så lenge den ikke beveger seg ytterligere i negativ retning skal selskapene klare seg bra. I flere markeder ser vi tegn til at vi kan få positive vekstoverraskelser fra Kina i år fordi forventningene allerede er svært lave.

Alt i alt mener Porter at framtidsutsiktene i aksjemarkedet ser gode ut.

- Litt støy vil det alltid komme, men ikke på et nivå som påvirker de fundamentale forholdene negativt. Vi gleder oss til fortsettelsen på 2019. Det kan bli et av de virkelig gode årene, avslutter en optimistisk Porter.

LES MER: Slik sparer du en formue