– Sykliske kvalitetsselskaper til innbruddspris

FORVALTERBLOGGEN: Det finnes flere sykliske kvalitetsselskaper som er priset eksepsjonelt lavt. Vår forvalter, Ross Porter mener dette er en historisk mulighet.

Hva har de siste årene påvirket hvilke aksjer som har være populære og upopulære? Det finnes nok utallige svar på det spørsmålet, men vi mener at utviklingen i statsobligasjonsrentene har styrt mye. Som erstatning for obligasjoner som ikke lenger gir realavkastning har penger søkt til aksjer med obligasjonslignende egenskaper. Denne overskuddslikviditeten, som sannsynligvis aldri burde ha vært i aksjemarkedet, har drevet kursene oppover innen blant annet mat, strøm, merkevarer og eiendomsaksjer. Dette har skjedd uten at disse selskapene har gått bedre enn normalt. Utbytteaksjer har også kommet på moten igjen, noe som derfor har vært bra for kursutviklingen i grunnfondsbevis.

Når de stabile aksjene stiger og stiger har momentuminvestorene solgt de mer ustabile og sykliske aksjene og slengt seg på den stabile trenden. Videre blir effekten forsterket av indeksfond, faktorfond og produkter som justerer seg etter hva som går. Resultatet har vi skrevet om før; De største verdsettingsforskjellene på 70 år.

Som verdiforvaltere synes vi det er veldig rart at Nestle prises til 29 ganger inntjeningen, gir et utbytte på 2,5 prosent, men kun har en flat omsetningsvekst. Slike selskaper vil vi ikke investere i og hva skjer med disse selskapene når rentene stiger igjen?

Ønsker du å komme i gang med fondssparingen? Det kan du gjøre ved å klikke her.

Selskapsobligasjonsrenter

Det finnes også andre renter, såkalte selskapsobligasjonsrenter. De gir et ok kredittpåslag og dermed en brukbar avkastning. Mens statsobligasjonsmarkedet forteller om en betydelig resesjonfrykt, utstråler selskapsobligasjonsmarkedet stor optimisme.

I Kraft Global har vi investert i Alcoa-aksjen. Denne aksjen har i likhet med mange andre sykliske aksjer priset inn dårligere tider. Samtidig har obligasjonen til Alcoa gått som et skudd. Renten på obligasjonen har siden nyttår falt fra rundt 6,2 prosent til 5,2 prosent.

På seks måneder har obligasjonen med forfall om ni år gitt over seks prosent avkastning – der halvparten er kursgevinst. Samtidig har verdien på Alcoa-aksjen falt med 18 prosent. Dette skulle nesten ikke vært mulig. Én prosent lavere rente på lånene til Alcoa gir cirka $200 millioner spart i rentekostnader, noe som øker resultatet til selskapet med rundt 10 prosent.

Her kan du investere i Kraft Global:

Historisk mulighet!

Oppsummert så er det ingen overdrivelse at jakten etter obligasjonslignende aksjer gir oss mange sykliske kvalitetsselskaper til innbruddspris. Dette er en historisk mulighet. I Norge kjøpte vi nylig en mindre post i Spetalens Standrd Drilling. De tjener allerede penger i supplymarkedet og har ingen gjeld. Med moderate forventninger til 2020 kom Fearnley Securities fram til en EV/EBITDA på 2,5. Det blir for en firedobling av slike aksjer, spesielt når offshoreaktivitetene og båtverdiene stiger. På den andre siden kan du velge Nestlé til 2,5 prosent i året, men forbered deg da på en halvering av kursen når obligasjonsrentene stiger.

Ønsker du å investere i Kraft Global så kan du gjøre det her og her kan du starte en spareavtale.

Her kan du lese den siste månedsrapporten til Kraft Global og sjekke ut fondets portefølje.

Mvh

Ross Porter

Porteføljeforvalter Kraft Global

Her kan du lese tidligere blogger fra Ross Porter:

08.03.2019 - Rekordstore verdsettingsforskjeller, men ingen snakker om det

22.03.2019 - Dette blir en boom når det blir oppdaget!

05.04.2019 - Derfor har Norwegian-aksjen blitt interessant.