Trumps selvskudd

Porteføljeforvalter Ross Porter, tror Donald Trump og USA blir den store taperen i handelskrigen mot Kina. Her kan du lese hans betraktninger om den betente konflikten

Handelsdialogen mellom USA og Kina har brutt sammen, og partene har igjen begynt å heve tollsatsene. Sett utenifra, og fra mitt ståsted, har Kina vist stor vilje til å få på plass en handelsavtale med USA, og lekkasjene fra forhandlingene tydet på at vi sto overfor en løsning på handelssamarbeidet. Etter forhandlingsbruddet kan vi nå etter alt å dømme se langt etter en snarlig løsning.

Svært gode økonomiske nøkkeltall fra USA kan ha gitt Donald Trump ekstra god selvtillit. Det er også mulig at Trump mener at et utenrikspolitisk fiendebilde mot Kina øker hans sjanser for å bli gjenvalgt som president i 2020. Usikkerheten kan derfor bli langvarig, og det er ikke sikkert at det kommer en løsning på bordet i løpet av sommeren.

USAs økonomiske stilling er sterk og dermed kan Trump ha trodd at hvis Kina noen gang skulle utfordres, så måtte det bli nå. Trump har også ideer om at Kinas økonomiske posisjon er svak. Vi tror derimot at USA definitivt har mest å tape på denne handelskonflikten, mens Kina vil klare seg bra og kanskje også tjene på den.

Amerikanerne må betale

For det første er det ikke riktig at det er Kina som betaler $250 milliarder i toll til USA. Den regningen tar amerikanske importører. Amerikanske forbrukere blir også belastet gjennom prisøkning for å dekke inn de økte kostnadene.

Det er riktig at Kina eksporterer mye mer til USA enn omvendt. Derfor kan det høres fornuftig ut å ville rette opp i dette regnskapet, eller?

Problemet til Trump er at Kina eksporterer lavmarginsprodukter til USA, mens USA eksporterer høymarginsprodukter til Kina. Et eventuelt frafall av salg av Iphone, Tesla, Coca-Cola, Proctor & Gamble, og andre amerikanske merkevarer, vil kunne gjøre store innhugg i resultatene til disse relativt høyt prisede amerikanske gigantene.

Omsetningen, som en kinesisk gigant som Alibaba har til USA, er minimal. Disse selskapene vokser først og fremst på handel i Asia. Den største kinesiske distributøren av varer mot USA, Li & Fung, har en markedsverdi på 0,15 prosent av Apple sin markedsverdi. I tillegg har kinesiske selskaper alle muligheter til å flytte produksjon til naboland eller bruke transittland for å få solgt sine lavmarginprodukter til USA.

Det er ikke sikkert at alle de amerikanske merkevarene kan eller vil bli tillagt tollsatser, men appetitten for amerikanske varer kan svekkes pågrunn av det dårlige forholdet til USA. I framtiden blir det kanskje ikke like kult å kjøre Tesla i Beijings gater.

Ønsker du å komme i gang med fondssparingen? Det kan du gjøre ved å klikke her.

Teknologi vil lide

En langvarig handelskonflikt med Kina kan bli alvorlig skadelidende for teknologisektoren i USA.  

Etter flere år med overinvesteringer opplever nå mange av disse selskapene sviktende topplinje og krympende marginer. Vi har lenge argumentert for at nedturen for produsenter av komponenter, chips og dippedutter vil bli lang. Markedet tror den vil vare noen måneder, mens vi tror den vil strekke seg over flere år. Disse selskapene har som oftest verdikjeder som spenner fra USA til Kina, og dersom disse blir forstyrret av proteksjonisme og tollmurer, er det bare å søke dekning.

Jeg har vanskelig å se for meg hvordan Kina, og for så vidt resten av verden, skal bli svekket av denne konflikten. Når Trump gjør seg vanskelig, kan andre land benytte muligheten til å styrke handelssamarbeidet seg imellom. Handelsmurer gjør USA mer isolert og som land mindre attraktivt å investere i. Investeringene kan derfor ende opp med å bli kanalisert mot Europa og nye markeder, som da vil gi økt vekst og velstand i disse markedene.

Her kan du investere i Kraft Global:

Solid verktøykasse

For å være på den sikre siden vil Kina sannsynligvis fortsette å stimulere økonomien sin. De har en stor verktøykasse og har aldri mislykkes med dette før. Sammen med en fallende amerikansk dollar kan dette gi nye løft for olje- og råvareprisene. Den totale kinesiske gjelden begynner kanskje å bli for stor, men det er foreløpig ikke tegn til at den strikken kommer til å ryke.

Utsiktene for amerikanske aksjer generelt er klart mer dystert. Selskapene har gjennom en årrekke hatt høyere marginer enn det som har vært vanlig. Tollsatser, stigende lønnskostnader og et fall i volumet mot Kina vil med stor sannsynlighet svekke disse. Mye av oppgangen i det amerikanske aksjemarkedet har også vært drevet av tilbakekjøp (til dels lånefinansiert) av aksjer. Nå er gjeldsgraden til disse selskapene blitt såpass høy og derfor er det lite rom for å fortsette med denne praksisen.

Utsiktene for amerikansk dollar og for det amerikanske aksjemarkedet har sannsynligvis blitt klart svekket - uten at Trump forstår det. Vi tror at markedet vil gi klar beskjed i løpet av de neste månedene ved at amerikanske aksjer vil gå mye dårligere enn andre aksjer og at amerikansk dollar vil falle. Da vil sannsynligvis USA snu og det blir en god handelsavtale. Dessverre er det lite trolig at dette ordner seg før sommerferien.

Mvh

Ross Porter

Porteføljeforvalter i Kraft Global

Ønsker du å investere i Kraft Global så kan du gjøre det her og her kan du starte en spareavtale.

Her kan du lese tidligere blogger fra Ross Porter:

08.03.2019 - Rekordstore verdsettingsforskjeller, men ingen snakker om det

22.03.2019 - Dette blir en boom når det blir oppdaget!

05.04.2019 - Derfor har Norwegian-aksjen blitt interessant.

26.04.2019 - Dette er en historisk mulighet