Kraft Nordic Bonds månedsrapport oktober

Kraft Nordic Bonds leverte en avkastning på 0,2 prosent i oktober.

Les mer

Kraft Global månedsrapport oktober

Generelt sett ble oktober en positiv måned i aksjemarkedet. De fleste markedene løftet seg, noe som skyldes en nedgang i de lange rentene.

Kraft Høyrente månedsrapport oktober

I likhet med avslutningen på september, ble også starten av oktober preget av vedvarende høy markedsrisiko og store bevegelser innen kapitalmarkedet.

Kraft Global månedsrapport september

September har historisk sett vært den dårligste måneden i aksjemarkedet, og i år levde den opp til historikken. Verdensindeksen endte ned rundt 10 prosent målt i dollar, mens Oslo Børs falt nesten 12 prosent. Markedet påvirkes fortsatt av stigende renter, høy inflasjon og geopolitisk usikkerhet.

Kraft Nordic Bonds månedsrapport september

I september hadde Kraft Fondene gleden av å endelig lansere vårt nye høyrentefond, Kraft Nordic Bonds. Vi har stor tro på at det nye fondet vil levere en attraktiv risikojustert avkastning til andelseierne. Kraft Høyrente og Kraft Nordic Bonds har ulike egenskaper og vil komplementere hverandre på en fin måte.

Kraft Høyrente månedsrapport september

September ble en utfordrende måned for kapitalmarkedene. Etter et lite rally i sommer, opplevde vi igjen stor volatilitet.

Kraft Nordic Bonds - Vårt nye høyrentefond

Vårt nye høyrentefond, Kraft Nordic Bonds, er nå lansert. Les mer om fondet her.

Månedsrapport Kraft Global august

Etter en sterk juli måned i aksjemarkedet, snudde sentimentet ned igjen i august. Kraft Global leverte derfor en negativ avkastning på litt over 5 prosent.

Månedsrapport Kraft Høyrente august

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 2,90 prosent i august. Ved månedsskifte var avkastningen hittil i år 0,85 prosent.

Kraft Fondene bytter fondsforvalter

Kraft Fondene bytter fondsforvalter i Luxembourg.

Kraft Høyrente månedsrapport juli

Kraft Høyrente leverte en positiv avkastning på 1,43 prosent i juli.

Kraft Global månedsrapport juli

Kraft Global leverte en avkastning på 6,8 prosent i juli. Etter et veldig svakt aksjemarked i juni, steg markedet forrige måned.

Kraft Global månedsrapport juni

Kraft Global leverte en negativ avkastning på 7,5 prosent i juni. Markedet fortsetter å være vanskelig for aksjer, og risiko generelt, og korrigerte kraftig ned i måneden som var.

Kraft Høyrente månedsrapport juni

Juni ble en måned der markedsuroen vedvarte, og narrative endret seg fra inflasjon til mulig resesjon.

Forvalterbrev Kraft Høyrente

Øivind Thorstensen, porteføljeforvalter i Kraft Høyrente, kommer her med en markedsoppdatering.

Kraft Høyrente månedsrapport mai

Kraft Høyrente leverte en negativ avkastning på 1,22 prosent i mai.

Kraft Global månedsrapport mai

Kraft Global leverte en avkastning på 1,4 prosent i mai. Vi ser fortsatt store svingninger i markedet, spesielt i USA, der investorer prøver å prise inn usikkerheten som inflasjon, renter og covid-zero policyen i Kina bringer inn markedet.

Kraft Høyrente månedsrapport april

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,98 prosent i april, og avkastningen for 2022 var ved utgangen av forrige måned positiv med 0,98 prosent.

Kraft Global månedsrapport april

Kraft Global leverte en negativ avkastning på 3,01 prosent i april. Markedet er fortsatt preget av høy volatilitet. Krigen i Ukraina, usikkerhet rundt inflasjonen og store rentebevegelser er hovedforklaringen på de store svingningene.

Kraft Høyrente månedsrapport mars

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 1,44 prosent i mars – og avkastningen hittil i år er dermed tilbake i 0. Til tross for krigen i Ukraina, og en del makroøkonomisk motvind, opplevde vi at markedet bunnet ut i midten av mars, og kom sterkt tilbake mot slutten av måneden.

Kraft Global månedsrapport mars

Kraft Global leverte en avkastning på 1,00 prosent i mars. I forrige måned fortsatte aksjemarkedet å være turbulent som følge av Russlands invasjon av Ukraina, men halvveis i mars snudde markedet oppover og endte totalt sett positivt.

Kraft Global månedsrapport februar

Kraft Global leverte en negativ avkastning på 4,6 prosent i februar. Forrige måned ble meget volatil – preget av krigen som nå finner sted i Ukraina. Vi håper og krysser fingrene for at det fortsatt kan finnes en fredelig og diplomatisk løsning på konflikten.

Kraft Høyrente månedsrapport februar

Vi er for tiden inne i en meget spesiell tid – der krigen i Ukraina preger oss alle – og ikke minst påvirker markedene.

Kraft Global månedsrapport januar

Kraft Global leverte en negativ avkastning på 7,1 prosent i januar. Måneden startet positivt, men ganske raskt korrigerte markedet kraftig ned, spesielt i teknologisegmentet.

Kraft Høyrente månedsrapport januar

Vi er i gang med 2022, og Kraft Høyrente fikk en god start på året. Selv om markedet var eksepsjonelt volatilt i januar endte fondet med en avkastning på 0,32 prosent.

Kraft Høyrente månedsrapport desember

2021 er unnagjort og Kraft Høyrente har nå lagt bak seg to fulle leveår og noen måneder høsten 2019. Siden oppstart har fondet levert en avkastning på 20,63 prosent. I 2021 endte avkastningen på 9,49 prosent. AUM-utviklingen har også vært positiv og er nå på 1,6 milliarder kroner.

Kraft Global månedsrapport desember

Kraft Global leverte en avkastning på 0,76 prosent i desember. For 2021 i sin helhet leverte fondet 21,95 prosent avkastning.

Kraft Global månedsrapport november

Kraft Global leverte en avkastning på -1,9 prosent i november. Ved utgangen av november har fondet levert en avkastning på 21,03 prosent hittil i år.

Kraft Høyrente månedsrapport november

Kraft Høyrente leverte en avkastning på - 0,23 prosent i November. Fondet har ved utgangen av forrige måned levert 8,79 prosent i avkastning hittil i år.

Kraft Global månedsrapport oktober

Kraft Global leverte en avkastning på 1,9 prosent i oktober. Ved utgangen av oktober har fondet levert en avkastning på 23,29 prosent hittil i år.

Kraft Høyrente månedsrapport oktober

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 1,12 prosent i oktober. Fondet har ved utgangen av forrige måned levert 9,04 prosent i avkastning hittil i år.

Kraft Global månedsrapport september

Kraft Global leverte en negativ avkastning på 5,3 prosent i september. Ved utgangen av september har porteføljen levert en avkastning på 21,05 prosent hittil i år.

Kraft Høyrente månedsrapport september

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,52 prosent i september. Fondet har ved utgangen av september levert 7,83 prosent i avkastning hittil i år.

Investorbrev: Kraft Høyrente runder to år

Kraft Høyrente har nå blitt to år gammelt, og i den forbindelse er det naturlig å se oss litt tilbake, og ikke minst rette fokuset mot tiden som ligger foran oss.

Kraft Global månedsrapport august

Kraft Global leverte en avkastning på 1,92 prosent i august. Ved utgangen av august har porteføljen levert en avkastning på 27,79 prosent hittil i år.

Kraft Høyrente månedsrapport august

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,77 prosent i august. Fondet har ved utgangen av august levert 7,28 prosent i avkastning hittil i år.

Månedsrapport Kraft Global juli

Kraft Global leverte en avkastning på 1,7 prosent i juli. Ved utgangen av juli har porteføljen levert en avkastning på 25,38 prosent hittil i år.

Månedsrapport Kraft Høyrente juli

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,81 prosent i juli. Fondet har ved utgangen av juli levert 6,46 prosent i avkastning hittil i år.

Kraft Høyrente månedsrapport juni

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,61 prosent forrige måned. Ved utgangen av juni har fondet levert en avkastning på 5,6 prosent hittil i år.

Månedsrapport Kraft Global juni

Kraft Global leverte en avkastning på 0,37 prosent i juni.

Kraft Høyrente månedsrapport mai

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,62 prosent forrige måned. Ved utgangen av mai har fondet levert 4,97 prosent avkastning i 2021.

Kraft Global månedsrapport mai

Kraft Global leverte en avkastning på 1,8 prosent i mai.

Kraft Høyrente månedsrapport april

Kraft Høyrente leverte 0,86 prosent avkastning i april. Ved utgangen av april har fondet levert 4,37 prosent hittil i år.

Kraft Global månedsrapport april

Kraft Global leverte en avkastning på 5,54 prosent i april.

Kraft Høyrente månedsrapport mars

Kraft Høyrente leverte en solid måned i mars og fondets avkastning endte på 0,49 prosent. Ved utgangen av mars har fondet levert 3,48 prosent avkastning.

Kraft Global månedsrapport mars

Kraft Global leverte en avkastning på i underkant av 1 prosent i mars. Fondet har det siste kvartalet levert 14,3 prosent i avkastning, noe som markerer en sterk start på 2021.

Kraft Høyrente månedsrapport februar

Kraft Høyrente hadde en god utvikling i februar og fondet leverte en avkastning 1,37 prosent.

Kraft Høyrente månedsrapport januar

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 1,59 prosent i januar.

Er du lei nullrente?

Visste du at pengene dine taper seg i verdi ved å stå på en bankkonto?

Kraft Global månedsrapport januar

Kraft Global leverte en avkastning på 1 prosent i januar. Måneden bar preg av mye volatilitet, der markedet nådde en ny toppnotering, før det mot slutten av måneden korrigerte litt tilbake.

Kraft Høyrente har passert 1 milliard i forvaltningskapital

Kraft Høyrente så dagens lys i august 2019 og 18 måneder senere har fondet passert 1 milliard kroner i forvaltningskapital.

Kraft Høyrente omtalt i Finansavisen

I forbindelse med at Kraft Høyrente passerte 1 milliard kroner i forvaltningskapital, har Finansavisen intervjuet forvalter, Øivind Thorstensen.

Kraft Global månedsrapport februar

Kraft Global leverte en avkastning på 12,13 prosent i februar.

Kraft Global månedsrapport desember

Kraft Global leverte en avkastning på 6 prosent i desember.

Kraft Høyrente månedsrapport desember

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 6,91 prosent i 2020.

Kraft Høyrente månedsrapport november

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 1,67 prosent i november.

Kraft Global månedsrapport november

November ble en meget sterk måned for det globale aksjemarkedet, og Kraft Global leverte en avkastning på 14,6 prosent.

Kraft Høyrente månedsrapport oktober

Oktober ble en volatil måned for de globale markedene. Uroen var nok mest drevet av frykten for en kaotisk politisk tilstand etter valget i USA og oppblomstringen av Covid-19 i Europa.

Kraft Global månedsrapport oktober

Kraft Global leverte en avkastning på 0,86 prosent i oktober, mens indeksen falt 0,96 prosent.

Kraft Global månedsrapport september

Kraft Global leverte en avkastning på 0,5 prosent i september.

Kraft Høyrente månedsrapport september

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,3 prosent i september. Her kan du lese månedsrapporten.

Forvalterbrev Kraft Global

Forvalter, Simen André Aarsland Øgreid, kommer her med med et forvalterbrev som forteller litt om endringene rundt forvaltningen av Kraft Global.

Kraft Global månedsrapport august

Kraft Global leverte en avkastning på 4,95 prosent i august, mye drevet av investeringer innen metall.

Kraft Høyrente månedsrapport august

Kraft Høyrente hadde en veldig god måned i august og leverte en avkastning på 2,07 prosent.

Ny leder i Kraft Fondene

Øivind Thorstensen er ny leder av Kraft Fondene.

Investorbrev Kraft Høyrente

Velkommen tilbake fra sommerferie! Her kommer forvalter, Øivind Thorstensen, med litt oppdatert informasjon om utviklingen i Kraft Høyrente.

Kraft Høyrente feirer ettårsdag

Med en avkastning på 6,5 prosent har Kraft Høyrentes 12 første måneder vært en fin reise. På ettårsdagen til fondet er det også omtalt i dagens Finansavisen.

Kraft Høyrente månedsrapport juli

Juli ble nok en god måned for Kraft Høyrente og fondet leverte en avkastning på 1,85 prosent.

Kraft Global månedsrapport juli

Fra midten av juni til slutten av juli har aksjene våre vært stabile. Nå begynner vi imidlertid igjen å se flyt av penger til billige aksjer, samtidig som selskapene overrasker med vesentlig sterkere resultater enn ventet.

Fem gode tips

Her er fem gode tips før du går i gang med å investere eller spare i et aksjefond.

Kraft Høyrente månedsrapport juni

Kraft Høyrente hadde en god utvikling i juni og leverte en avkastning på 5,48 prosent.

Kraft Global månedsrapport juni

Kraft Global hadde en god utvikling i juni og leverte en avkastning på 12,65 prosent.

Kraft Global månedsrapport mai

Kursmessig ble mai en ventemåned for Kraft Global. Kronekursen styrket seg vesentlig og er nå på et høyere nivå enn før nedstengningen. Siden markedet nådde bunnen i midten av mars har oppgangen vært veldig bra, og siden midten av mai har vi også sett at dette er støttet av fundamental bedring.

Kraft Høyrente månedsrapport mai

Selv om vi fortsatt lever i urolige tider ble mai en solid måned for Kraft Høyrente og markedet generelt. Kraft Høyrente leverte en avkastning på 3,58 prosent.

Kraft Global månedsrapport april

April ble en måned der aksjemarkedet hentet seg noe inn igjen etter det kraftige fallet måneden før. Kraft Global endte med en avkastning på 14,7 prosent for april.

Kraft Høyrente månedsrapport april

Kraft Høyrente leverte 7,7 prosent avkastning i april. Markedet fremstår nå som betydelig roligere og sannsynligvis er ting i ferd med å normalisere seg.

Påskehilsen fra Kraft Høyrente

Her kommer porteføljeforvalter i Kraft Høyrente, Øivind Thorstensen, med en siste markedsoppdatering før påsken for alvor starter.

Kraft Global månedsrapport mars

Kursutviklingen i de fleste aksje- og rentefond var fryktelig i mars. I vår portefølje sto energirelaterte selskaper for omtrent halvparten av nedturen, noe som skyldes at oljeprisen kollapset.

Kraft Høyrente månedsrapport mars

Mars ble en spesiell måned for Kraft Høyrente. Coronaviruset begynte for alvor å herje og store deler av verden ble stengt ned. Det ført til stor uro i samtlige finansmarkeder.

Brev til andelseierne i Kraft Høyrente

Her kommer porteføljeforvalter i Kraft Høyrente, Øivind Thorstensen, med en ny oppdatering om situasjonen i markedet.

Brev til andelseierne i Kraft Høyrente

Porteføljeforvalter i Kraft Høyrente, Øivind Thorstensen, kommer her med en markedsoppdatering om urolighetene som preger finansmarkedene.

Brev til andelseierne i Kraft Høyrente

Her kommer porteføljeforvalter i Kraft Høyrente, Øivind Thorstensen, med en ny oppdatering rundt den urolige situasjonen i finansmarkedene.

Til andelseiere i Kraft Høyrente

Vi opplever for tiden et svært urolig marked og derfor kommer jeg med en liten oppdatering på situasjonen til Kraft Høyrente.

Kraft Høyrente månedsrapport februar

Siden den veldig gode starten på 2020 har verden blitt rammet av coronaviruset. I februar ble også Kraft Høyrente påvirket negativt av urolighetene.

Månedsrapport Kraft Global februar

I februar har det meste handlet om coronavirus og uro i markedene, noe som også påvirket Kraft Global.

Månedsrapport Kraft Global januar

I desember økte vi selskapsandelen med eksponering mot Kina, men da coronaviruset lammet Kina i januar ga det en svak utvikling i porteføljen til Kraft Global.

Kraft Høyrente månedsrapport januar

Det norske kredittmarkedet startet året i ett forrykende tempo og fortsatte den fine utviklingen fra desember i fjor. Kraft Høyrente leverte 1,18 prosent til andelseierne i januar, og siden oppstart i august 2019, har fondet nå levert 4,22 prosent.

Slik sparer du en formue

Ved hjelp av det som er omtalt som «den sterkeste kraften i universet» kan du spare deg til en formue.

Månedsrapport Kraft Høyrente

Kraft Høyrente fortsatt den gode utviklingen og leverte i desember en avkastning på 0,69 prosent.

Månedsrapport Kraft Global

Den siste måneden i 2019 ble en brukbar måned for Kraft Global. Porteføljen la på seg 1,08 prosent og slo dermed indeks.

Gi aksjefond i julegave

Nå kan du gi en julegave som varer og vokser med årene.

Månedsrapport Kraft Høyrente

Med en avkastning på 0,66 prosent ble også november en god måned for Kraft Høyrente. Siden oppstart i august har vi levert 2,36 prosent til andelseierne våre.

Månedsrapport Kraft Global

Kraft Global hadde en god måned og leverte for november 3,78 prosent avkastning. Fondets avkastning hittil i år er ved utgangen av november på 12,02 prosent.

Månedsrapport Kraft Høyrente

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 0,7 prosent i oktober og fortsatte dermed den gode trenden siden fondet startet opp i midten av august. Siden oppstart har rentefondet levert en avkastning på 1,7 prosent.

Månedsrapport Kraft Global

Med en avkastning på 5,47 prosent ble oktober en veldig god måned for Kraft Global. Måneden bar preg av at selskapene våre leverte mange positive nyheter og gode resultater.

Månedsrapport Kraft Global september

Kraft Global fikk en avkastning på 2,16 prosent i september. Fondets aksjer har ikke vært på moten i 2019, men vi begynner kanskje å se en forsiktig trend der investorene trekker pengene ut av de dyreste aksjene og inn mot de billigste aksjene. Her kan du lese hele månedsrapporten for september.

Månedsrapport Kraft Høyrente september

Vårt nye fond Kraft Høyrente har hatt en strålende start. I løpet av kort tid har forvaltningskapitalen vokst til nesten 250 millioner kroner og i samme periode har fondet levert en avkastning på 1 prosent. Her kan du lese månedsrapporten for september.

Månedsrapport Kraft Global august

August 2019 ble nok et eksempel på hvordan selskaper som går godt kan falle betydelig i verdi, men på kun én uke i september er mesteparten av fallet tatt igjen. Her kan du lese Kraft Globals månedsrapport for august.

Kraft Høyrente - det trygge valget

Kraft Fondene forvaltes av den erfarne renteforvalteren Øivind Thorstensen (bildet) og blir en viktig satsing for Kraft Finans i tiden som kommer.

Månedsrapport juni

Det ble en positiv måned for Kraft Global i juni og fondet la på seg 5,34 prosent. Markedet ga oss ingen drahjelp, men positive nyheter fra våre selskaper sørget for at vi gjorde det bedre enn verdensindeksen.