Med god helse lever du lenge nok til at pensjonsmidlene dine trenger best mulig avkastning
Flytt aksjesparekonto
Med god helse lever du lenge nok til at pensjonsmidlene dine trenger best mulig avkastning
Flytt aksjesparekonto

Flytt i Kraft Fondene

Har du allerede plasseringer i aksjer eller fond, men ønsker at vi i Kraft Fondene skal forvalte de videre? Våre forvaltere har mange års erfaring med plassering i aksjer og fond.
Det er enkelt å flytte din eksisterende aksjesparekonto (ASK) til Kraft Fondene. Selv om dette er en ny ordning har svært mange allerede byttet fra sin vanlige verdipapirkonto til ASK. Dersom du har en ASK
fra før kan den flyttes til oss uten realisering av skatt. Hele summen investeres i vårt globale aksjefond Kraft Global.

Slik flytter du din aksjeparekonto til Kraft Fondene:
1.      Logg inn
2.      Kryss av for flytt av ASK (aksjesparekonto)
3.      Oppgi kontaktinformasjon og svar på noen enkle spørsmål
4.      Signer med BankID

Flytt Aksjesparekonto

Spørsmål og svar om flytting av aksjesparekonto

Hvordan kjøper jeg fondsandeler i Kraft Fondene?

Den enkleste måten å kjøpe fondsandeler i Kraft Fondene er å klikke «Kjøp» på hjemmesiden. Da kan du logge på med BankID og fullføre kjøpsprosessen. Om du ikke har tilgang til BankID, kan du kontakte kundesenteret vårt som bistår med kjøpet. Kontaktinformasjon til kundesenteret vårt finner du her.

Hvordan innløser jeg fondsandeler i Kraft Fondene?

Dette kan du gjøre elektronisk via din kundeportal. Innlogging til kundeportalen finner du her. Innlogging krever BankID. Dersom du ikke har tilgang til websiden kan du kontakte vårt kundesenter som kan bistå med innløsning av fondsandeler. Kontaktinformasjon til kundesenteret vårt finner du her.

Hva koster det å handle fondsandeler?

Det er ingen kostnader forbundet med tegning eller innløsning hos Kraft Fondene. Du betaler kun en årlig forvaltningskostnad.

Hva er forvaltningskostnaden i Kraft Global?

I Kraft Global er forvaltningshonoraret på 1,50 prosent, pluss estimert inntil 0,37 prosent i variable driftskostnader. Utover dette belastes fondet med suksesshonorar dersom avkastning overstiger Nibor 3 mnd + 4 prosent med høyvannsmerke.
I Kraft Høyrente er forvaltningshonoraret 0,80 prosent, pluss estimert inntil 0,38 prosent variable driftskostnader. Det belastes ikke suksesshonorar i Kraft Høyrente.

Når trekkes forvaltningskostnaden?

Forvaltningskostnaden blir beregnet daglig og trukket kvartalsvis. Suksesshonoraret blir beregnet daglig og trukket årlig. Begge kostnadene regnes inn i kursen på aksjefondet og belastes således ikke kunden direkte.

Hva er en aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er en konto der du kan kjøpe og selge fondsandeler uten at det påløper skatt. Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. Du kan lese mer om kontotyper her.

Kraft Høyrente - det trygge valget

Kraft Fondene forvaltes av den erfarne renteforvalteren Øivind Thorstensen (bildet) og blir en viktig satsing for Kraft Finans i tiden som kommer.

Les mer