Med god helse lever du lenge nok til at pensjonsmidlene dine trenger best mulig avkastning
Flytt aksjesparekonto
Med god helse lever du lenge nok til at pensjonsmidlene dine trenger best mulig avkastning
Flytt aksjesparekonto

Flytt i Kraft Fondene

Har du allerede plasseringer i aksjer eller fond, men ønsker at vi i Kraft Fondene skal forvalte de videre? Ross Porter har mange års erfaring med plassering i aksjer, og i Kraft Global får du et bredt globalt aksjefond med fokus på verdibasert forvaltning. Våre forvaltere ser etter kjedelige, glemte og billige aksjer med potensial for god verdistigning på to år.

Det er enkelt å flytte din eksisterende aksjesparekonto (ASK) til Kraft Fondene. Selv om dette er en ny ordning har svært mange allerede byttet fra sin vanlige verdipapirkonto til ASK. Dersom du har en ASK
fra før kan den flyttes til oss uten realisering av skatt. Hele summen investeres i vårt globale aksjefond Kraft Global.

Slik flytter du din aksjeparekonto til Kraft Fondene:
1.      Logg inn
2.      Kryss av for flytt av ASK (aksjesparekonto)
3.      Oppgi kontaktinformasjon og svar på noen enkle spørsmål
4.      Signer med BankID

Flytt Aksjesparekonto

Spørsmål og svar om flytting av aksjesparekonto

Hvordan kjøper jeg fondsandeler i Kraft Global?

Den enkleste måten å kjøpe fondsandeler i Kraft Global er å klikke «Kjøp» på hjemmesiden. Da kan du logge på med BankID og fullføre kjøpsprosessen. Om du ikke har tilgang til BankID, kan du kontakte kundesenteret vårt som bistår med kjøpet. Kontaktinformasjon til kundesenteret vårt finner du her.

Hvordan innløser jeg fondsandeler i Kraft Global?

Dette kan du gjøre elektronisk via din kundeportal. Innlogging til kundeportalen finner du her. Innlogging krever BankID. Dersom du ikke har tilgang til websiden kan du kontakte vårt kundesenter som kan bistå med innløsning av fondsandeler. Kontaktinformasjon til kundesenteret vårt finner du her.

Hva koster det å handle fondsandeler?

Det er ingen kostnader forbundet med tegning eller innløsning hos Kraft Fondene. Du betaler kun en årlig forvaltningskostnad.

Hva er forvaltningskostnaden i Kraft Global?

Forvaltningshonorar på 1,5 prosent, pluss estimert inntil 0,37 prosent i variable driftskostnader, i tillegg kostnad til revisjon av fondet på anslagsvis NOK 100.000. Revisjon er pålagt og belastes fondet ved årsslutt. Utover dette belastes fondet med suksesshonorar dersom avkastning overstiger Nibor 3 mnd + 4 prosent med høyvannsmerke.

Når trekkes forvaltningskostnaden?

Forvaltningskostnaden blir beregnet daglig og trukket kvartalsvis. Suksesshonoraret blir beregnet daglig og trukket årlig. Begge kostnadene regnes inn i kursen på aksjefondet. 

Hva er en aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er en konto der du kan kjøpe og selge fondsandeler uten at det påløper skatt. Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. Du kan lese mer om kontotyper her.

Kraft Høyrente - vårt nye rentefond

Kraft Fondene er stolte over å kunne lansere rentefondet Kraft Høyrente. Fondet skal forvaltes av den erfarne renteforvalteren Øivind Thorstensen (bildet)og blir en viktig satsing for Kraft Finans i tiden som kommer.

Les mer