Muskler bygges ikke over natten. Det gjør ikke en formue heller.
Invester i Kraft Fondene
Muskler bygges ikke over natten. Det gjør ikke en formue heller.
Invester i Kraft Fondene

Invester i Kraft Fondene

Vi fokuserer på verdier utenom balanseverdier og investerer ikke bare i selskaper som er priset lavt i forhold til disse. Imidlertid må det være etablerte forretningsmodeller. Samtidig må vi med nøysomme forutsetninger kunne beregne en solid avkastning over to år på investeringstidspunktet slik at vi slår markedet.

Vår store globale meny, samt fleksibilitet i søket etter verdier, skal gjøre oss i stand til å kunne ha gode år - selv når verdiaksjer generelt ikke er på moten. Store forskjeller i verdsettelsen av aksjer globalt, som vi opplever i dag og som vi tror vil vedvare i flere år, er et ekstra godt utgangspunkt for en global verdiforvalter.

Sett inn beløp

Spørsmål og svar om investering

Hvordan kjøper jeg fondsandeler i Kraft Global?

Den enkleste måten å kjøpe fondsandeler i Kraft Global er å klikke «Kjøp» på hjemmesiden. Da kan du logge på med BankID og fullføre kjøpsprosessen. Om du ikke har tilgang til BankID, kan du kontakte kundesenteret vårt som bistår med kjøpet. Kontaktinformasjon til kundesenteret vårt finner du her.

Hvordan innløser jeg fondsandeler i Kraft Global?

Dette kan du gjøre elektronisk via din kundeportal. Innlogging til kundeportalen finner du her. Innlogging krever BankID. Dersom du ikke har tilgang til websiden kan du kontakte vårt kundesenter som kan bistå med innløsning av fondsandeler. Kontaktinformasjon til kundesenteret vårt finner du her.

Hva koster det å handle fondsandeler?

Det er ingen kostnader forbundet med tegning eller innløsning hos Kraft Fondene. Du betaler kun en årlig forvaltningskostnad.

Hva er forvaltningskostnaden i Kraft Global?

Forvaltningshonorar på 1,5 prosent, pluss estimert inntil 0,37 prosent i variable driftskostnader, i tillegg kostnad til revisjon av fondet på anslagsvis NOK 100.000. Revisjon er pålagt og belastes fondet ved årsslutt. Utover dette belastes fondet med suksesshonorar dersom avkastning overstiger Nibor 3 mnd + 4 prosent med høyvannsmerke.

Når trekkes forvaltningskostnaden?

Forvaltningskostnaden blir beregnet daglig og trukket kvartalsvis. Suksesshonoraret blir beregnet daglig og trukket årlig. Begge kostnadene regnes inn i kursen på aksjefondet. 

Hva er en aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er en konto der du kan kjøpe og selge fondsandeler uten at det påløper skatt. Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. Du kan lese mer om kontotyper her.

Fem gode tips

Her er fem gode tips før du går i gang med å investere eller spare i et aksjefond.

Les mer

Månedsrapport Kraft Global desember

Politisk usikkerhet ledet an i aksjemarkedets fall i desember. Her kan du lese månedsrapporten for Kraft Global.

- Verdiaksjer på vei inn igjen

Vår porteføljeforvalter Ross Porter forklarer hvordan aksjemarkedet fungerer under nedgangen og ikke minst hvordan det slår tilbake igjen.

Månedsrapport Kraft Global Oktober

Oktober ble en veldig svak måned for aksjemarkedet. Sykliske aksjer fikk seg en knekk og dermed fikk også Kraft Global en svak måned.