Muskler bygges ikke over natten. Det gjør ikke en formue heller.
Invester i Kraft Fondene
Muskler bygges ikke over natten. Det gjør ikke en formue heller.
Invester i Kraft Fondene

Invester i Kraft Fondene

Nå er det tid for verdiaksjer igjen!
Forvaltningsfilosofien til Kraft Global er verdibasert. Selskapene vi fokuserer på har lønnsomme forretningsmodeller og lav aksjekurs i forhold til underliggende verdier. Med nøysomme forutsetninger må vi kunne beregne en potensiell solid oppside i alle selskaper vi investerer i. Vi tror dette vil gi kundene høyere avkastning enn markedet over tid, samtidig som svingningene blir lavere når markedet faller.

Verdiaksjer har gjort det svakt over det siste tiåret. Dette har ført til store verdsettelsesforskjeller og det gir oss store muligheter for god avkastning. Etter mange års svak avkastning fra verdiaksjer har mange tidligere verdifond gått på kompromiss med sin investeringsfilosofi, og sklidd mot indeks eller vekst. Vårt relativt nyoppstartede globale verdifond, Kraft Global, er kompromissløs i sin søken etter «value for money». Vi leter etter de aksjene som andre ikke vil ha og som er oversett. De er gjerne kjedelige og glemt, men de er svært billige - og vi har stor tro på at de vil gi kundene våre meravkastning i årene som kommer.

Sett inn beløp

Spørsmål og svar om investering

Hvordan kjøper jeg fondsandeler i Kraft Global?

Den enkleste måten å kjøpe fondsandeler i Kraft Global er å klikke «Kjøp» på hjemmesiden. Da kan du logge på med BankID og fullføre kjøpsprosessen. Om du ikke har tilgang til BankID, kan du kontakte kundesenteret vårt som bistår med kjøpet. Kontaktinformasjon til kundesenteret vårt finner du her.

Hvordan innløser jeg fondsandeler i Kraft Global?

Dette kan du gjøre elektronisk via din kundeportal. Innlogging til kundeportalen finner du her. Innlogging krever BankID. Dersom du ikke har tilgang til websiden kan du kontakte vårt kundesenter som kan bistå med innløsning av fondsandeler. Kontaktinformasjon til kundesenteret vårt finner du her.

Hva koster det å handle fondsandeler?

Det er ingen kostnader forbundet med tegning eller innløsning hos Kraft Fondene. Du betaler kun en årlig forvaltningskostnad.

Hva er forvaltningskostnaden i Kraft Global?

Forvaltningshonorar på 1,5 prosent, pluss estimert inntil 0,37 prosent i variable driftskostnader, i tillegg kostnad til revisjon av fondet på anslagsvis NOK 100.000. Revisjon er pålagt og belastes fondet ved årsslutt. Utover dette belastes fondet med suksesshonorar dersom avkastning overstiger Nibor 3 mnd + 4 prosent med høyvannsmerke.

Når trekkes forvaltningskostnaden?

Forvaltningskostnaden blir beregnet daglig og trukket kvartalsvis. Suksesshonoraret blir beregnet daglig og trukket årlig. Begge kostnadene regnes inn i kursen på aksjefondet. 

Hva er en aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er en konto der du kan kjøpe og selge fondsandeler uten at det påløper skatt. Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. Du kan lese mer om kontotyper her.

Trumps selvskudd

Porteføljeforvalter Ross Porter, tror Donald Trump og USA blir den store taperen i handelskrigen mot Kina. Her kan du lese hans betraktninger om den betente konflikten

Les mer

Månedsrapport Kraft Global Oktober

Oktober ble en veldig svak måned for aksjemarkedet. Sykliske aksjer fikk seg en knekk og dermed fikk også Kraft Global en svak måned.

Månedsrapport Kraft Global November

Et kraftig fall i oljeprisen preget aksjemarkedet i november.

Månedsrapport Kraft Global desember

Politisk usikkerhet ledet an i aksjemarkedets fall i desember. Her kan du lese månedsrapporten for Kraft Global.