Velg riktig konto

Finn ut hvilken konto som passer best for deg.

Aksjesparekonto

En aksjesparekonto (ASK) er en kontotype for deg som ønsker å spare langsiktig i aksjer og aksjefond. Den største fordelen med kontoen er at du kan handle så mye du vil uten at du trenger å betale skatt før du velger å ta ut gevinsten av kontoen. Du kan med andre ord kjøpe, selge eller bytte aksjer og aksjefond uten at du må skatte for det underveis. Du utsetter dermed å skatte av gevinsten og kan nyte godt av rentes rente-effekten. Ønsker du å kun ta ut innskuddet ditt, kan du la gevinsten ble stående uten at du må skatte av det.

Med aksjesparekonto får du i tillegg skjermingsfradrag på innskuddet ditt. Aksjesparekontoen gjelder for handel av aksjer og aksjefond innenfor EØS. Rentefond eller obligasjonsfond, samt kombinasjonsfond med lavere enn 80 % aksjeandel, er ikke lovlig i en aksjesparekonto. Dersom du ønsker å flytte aksjer og aksjefond som har gevinst til en aksjesparekonto, kan du innen utgangen av 2019 gjøre dette uten at du må realisere skatt av gevinsten. Dersom du kjøper verdipapirfond hos oss vil du automatisk få opprettet aksjesparekonto selv om du har en fra før.

Flytting fra ASK til ASK i Kraft Fondene

Når du blir kunde i Kraft Fondene opprettes det en ny aksjesparekonto for deg. Ønsker du å flytte kontanter fra en ASK-konto hos en annen leverandør kan du logge inn her og krysse av for at du ønsker det. Du trenger ikke oppgi noen beløp i feltet "engangbeløp".

Vennligst merk at etter du har krysset av for flytting av ASK og trykket videre vil du bli bedt om å oppgi personlige opplysninger. Siden det i dette tilfelle er snakk om flytting av ASK skal du i fanen "kontonummer for trekk av penger" taste inn 0000000000 (11 siffer).

Når transaksjonen er gjennomført vil du bli kontaktet av vårt kundesenter etter senest 2-3 dager for endelig gjennomført av flyttingen. Vi gjør oppmerksom på at flytteprosessen tidsmessig er avhengig av responsen fra din tidligere kontofører.»

Depotkonto

For å kjøpe eller eie verdipapirfondmå du ha en verdipapirkonto (depotkonto). Dersom du kjøper verdipapirfond hos oss vil du automatisk få opprettet depot-konto selv om du har en fra før. Det er ingen kostnader ved opprettelse av depotkonto. Det henvises til øvrig dokumentasjon for kostnader knyttet til kjøp og forvaltning.

Bruk eksisterende

Du kan benytte dette valget dersom du har tegnet Kraft Global på våre nettsider tidligere. Andelene som kjøpes vil da automatisk legges til kontoen du opprettet ved ditt første kjøp. Dersom du ikke har tegnet tidligere, må du velge mellom depotkonto eller aksjesparekonto. Eksisterende VPS-konti hos andre leverandører kan ikke benyttes ved tegning gjennom vår nettside.