Kraft Global - ekte fondsforvaltning

Kraft Global er Kraft Fondenes første aksjefond. Kraft Global er et absolutt fond med et bredt globalt mandat.

Aksjefondet forvaltes av Ross Porter (bildet). Han har lang fartstid som forvalter innen finansbransjen og er også leder av aktiv forvaltning i Kraft Finans.

Verdibasert – med en fleksibel tilnærming til verdiene

I Kraft Global fokuserer vi på verdier utenom balanseverdier og investerer ikke bare i selskaper som er priset lavt i forhold til disse. Imidlertid må det være etablerte forretningsmodeller. Samtidig må vi med nøysomme forutsetninger på investeringstidspunktet kunne beregne en solid oppside på to år og dermed klare å slå markedet.

Vi vil forsøke å begrense nedsiden gjennom god spredning geografisk og bransjemessig. I tillegg vil vi i søkeetter selskaper med bedre balanse enn et gjennomsnittsselskap i indeksen. Vi kommer ikke til å investere i usikre forretningsmodeller (selskapene skal ha skjebnen i egne hender).

Fondet er absolutt og sikter med det mot en positiv avkastning hvert år. Fondets suksesshonorar er innrettet for å ivareta denne målsettingen, da også inkludert med high watermark.

Historisk sett har aksjemarkedet gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på rett under 10 prosent. Vårt mål er å slå avkastningen i aksjemarkedet. Det vil si at fondets utvikling ikke nødvendigvis vil følge svingningen i aksjemarkedet.

Vår store globale meny, samt fleksibilitet i søket etter verdier, skal gjøre oss i stand til å kunne ha gode år - selv når verdiaksjer generelt ikke er på moten. Store forskjeller i verdsettelsen av aksjer globalt, som vi opplever i dag og som vi tror vil vedvare i flere år, er et ekstra godt utgangspunkt for en global verdiforvalter.

Vårt mandat

Med et globalt mandat vil vi investere i alle sektorene i MSCI Verden. Vi vil ha stor geografisk spredning. Vi vil sammenligne selskaper verden over for å finne de aksjene med størst oppside og begrenset nedside innenfor hver sektor.

Vi vil ha en mer balansert sektorfordeling enn verdensindeksen og ingen enkeltsektorer skal være større enn 20 prosent. Vi vil benytte hele verden, men ha en begrensning på 20 prosent i nye markeder.

Vi vil investere i børsnoterte selskaper av alle størrelser, men vårt hovedfokus vil være på selskaper som er store og likvide. 

Kraft Global kan ha opptil 10 prosent av fondets verdier plassert i ETF eller andre egnede UCITS-fond. Videre kan fondet også plassere opptil 10 prosent i ulike obligasjoner, samt inntil 10 prosent bankinnskudd. Kraft Global passer for investorer som tåler svingninger i sine verdier, og har en tidshorisont på minimum fem år.

Forvaltere

Ansvarlig porteføljeforvalter av Kraft Global:

Ross Porter
E-post: rporter@kraftfinans.no

Ross er utdannet siviløkonom fra NHH Bergen. Fram til 2013 var han porteføljeforvalter innen aksjer og renter i Skagenfondene. Før dette var han analytiker i Oljefondet. De siste årene har Ross forvaltet egne investeringer. Ansatt siden 2016 som Leder av Aktiv forvaltning i Kraft Finans AS.

Porteføljeforvalter Kraft Global:

Simen Aarsland Øgreid
E
-post: sogreid@kraftfinans.no

Simen er utdannet siviløkonom fra Universitet i Stavanger. Tidligere har han jobbet med formueforvaltning i Skagenfondene. Ansatt siden 2017 i Kraft Finans AS.

Dokumenter og rapporter
Engelsk

Prospekt for fondet
KIID for Kraft Global A
KIID for Kraft Global B

Norsk

KIID for Kraft Global A
KIID for Kraft Global B

Månedsrapporter

2018:

Oktober

November

Desember

2019:

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Desember

2020:

Januar

Februar

Mars

April

Mai

Juni

Juli