En god risikojustert avkastning til deg som kunde og investor.

Kraft Fondene ble etablert av Kraft Finans AS i 2018. Bjørn Maaseide, tidligere profesjonell sandvolleyballspiller, er største eier i selskapet.

Kraft Fondene er et varemerke for etablerte og kommende verdipapirfond med utspring fra Kraft Finans AS. Etter hvert vil Kraft Fondene bli etablert som eget selskap med egne konsesjoner. I mellomtiden forvaltes Kraft Global, Kraft Høyrente og kommende verdipapirfond med konsesjonene til Kraft Finans AS.

Kraft Fondene står for en verdibasert forvaltningsfilosofi i bunn, og med en fleksibel tilnærming til verdiene. Målsetningen er en god risikojustert avkastning til deg som kunde og investor.

Forvalterne og øvrig ansatte har lang erfaring fra verdipapirmarkedet og variert utdannelse og bakgrunn.

Forvaltere

Ansvarlig porteføljeforvalter av Kraft Høyrente:

Øivind Thorstensen
Telefon: 46 31 80 30
E-post: othorstensen@kraftfinans.no

Øivind er utdannet BSc (Hons) Management og MSc Finance fra University of Lancaster. Fra 1999 til 2016 jobbet han som porteføljeforvalter med fokus på selskaps- og bankobligasjoner for ulike banker og forvaltningsselskap, blant annet Barclays Capital, BNY Mellon, Investec og LetterOne. Fra 2016 til 2018 jobbet han som porteføljeforvalter i Heimdal Forvaltning.

Porteføljeforvalter Kraft Global:

Simen Aarsland Øgreid
Telefon: 995 58 222
E-post: sogreid@kraftfinans.no

Simen er utdannet siviløkonom fra Universitet i Stavanger. Tidligere har han jobbet med formueforvaltning i Skagenfondene. Ansatt siden 2017 i Kraft Finans AS.

For mer informasjon om Kraft Finans, våre forretningsvilkår og instruks for klagebehandling finner du dette på nettsidene til Kraft Finans her.