Din egen formuesforvalter

Alle som blir kunde hos Kraft Finans får sin egen personlige formuesforvalter, og alt starter med en dialog på telefon eller i et møte. Sammen kartlegger man blant annet din økonomiske situasjon, hvilken risiko du er best tjent med og mål for avkastning. Basert på informasjonen som kommer frem vil formuesforvalteren anbefale en skreddersydd løsning med produkter som er egnet for deg som kunde.

Våre formuesforvaltere kan velge blant en rekke ulike aktivaklasser for å sette sammen en løsning som er tilpasset din situasjon og preferanser. Innen likvide investeringer tilbys rentefond, obligasjonsfond, aksjefond, børsnoterte fond (ETF) og enkeltaksjer.  Enkeltaksjer anbefales i hovedsak via tjenesten aktiv forvaltning. Denne type plasseringer tilbys via modellporteføljer og enkeltfond.

Kundene i Kraft Finans har også tilgang til alternative plasseringer, for eksempel unoterte eiendomsinvesteringer og private equity. Denne type produkt kan være et godt supplement til øvrige aktiva klasser og bidra til en mer diversifisert og solid totalportefølje. Denne type investeringer omsettes mindre hyppig  og vil ofte ha perioder med lav eller ingen likviditet. Investorer må derfor være innstilt på å sitte gjennom produktets levetid.

Leder Seleksjon, Georg Gøllner, er ansvarlig for utvalg og seleksjon av modellporteføljer og anbefalte enkeltfond. Anbefalinger og eventuelle endringer i modellporteføljer, enkeltfond og alternative investeringer legges frem for en investeringskomité som vurderer og godkjenner før endringer blir gjennomført.