Trening er investering i egen helse, sparing er investering i egen fremtid.
Start sparing
Trening er investering i egen helse, sparing er investering i egen fremtid
Start sparing

Sparing i Kraft Fondene

Månedlig sparing er en glimrende måte å bygge opp en liten
eller stor mengde midler over tid. Eksempel på dette kan for eksempel
barnetrygd til skal kjøpe egen bolig eller en liten del av lønn månedlig til en ekstra ferietur årlig.

All sparing i aksjemarkedet innebærer risiko, men ved månedlig sparing reduseres risikoen gjennom gradvis inngang. Over tid vil selv
mindre beløp øke til en betydelig sum dersom man legger til grunn en
gjennomsnittlig avkastning i aksjemarkedet. Se eksemplet med 2000 kr i måneden til høyre.

Slik starter du månedlig sparing hos Kraft Fondene:
1.      Logg inn
2.      Fyll ut ønsket månedlig beløp
3.      Oppgi kontaktinformasjon og svar på spørsmål
4.      Signer med BankID

Start månedlig sparing i dag

Eksempel om du sparer 2000,- i måneden

Fast månedlig sparebeløp: 2000 kr
Startbeløp: 0
Antall år: 20 år
Forventet avkastning: 7%
Totalt innskutt beløp: 480 000 kr

Totalbeløp etter 10 år: 1 020 812 kr*

* Beregningen av beløpet forutsetter at første innskudd skjer 1. januar, og påfølgende innskudd skjer til samme tidspunkt månedlig. Tallene som oppgis er brutto tall som ikke er hensyntatt skatt, inflasjon eller kostnader. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Avhengig av tidspunkt for innløsning kan også avkastningen bli negativ som følge av kurstap.

Spørsmål og svar om sparing

Hvordan kjøper jeg fondsandeler i Kraft Fondene?

Den enkleste måten å kjøpe fondsandeler i Kraft Fondene er å klikke «Kjøp» på hjemmesiden. Da kan du logge på med BankID og fullføre kjøpsprosessen. Om du ikke har tilgang til BankID, kan du kontakte kundesenteret vårt som bistår med kjøpet. Kontaktinformasjon til kundesenteret vårt finner du her.

Hvordan innløser jeg fondsandeler i Kraft Fondene?

Dette kan du gjøre elektronisk via din kundeportal. Innlogging til kundeportalen finner du her. Innlogging krever BankID. Dersom du ikke har tilgang til websiden kan du kontakte vårt kundesenter som kan bistå med innløsning av fondsandeler. Kontaktinformasjon til kundesenteret vårt finner du her.

Hva koster det å handle fondsandeler?

Det er ingen kostnader forbundet med tegning eller innløsning hos Kraft Fondene. Du betaler kun en årlig forvaltningskostnad.

Hva er forvaltningskostnaden i Kraft Global?

I Kraft Global er forvaltningshonoraret på 1,50 prosent, pluss estimert inntil 0,37 prosent i variable driftskostnader. Utover dette belastes fondet med suksesshonorar dersom avkastning overstiger Nibor 3 mnd + 4 prosent med høyvannsmerke.
I Kraft Høyrente er forvaltningshonoraret 0,80 prosent, pluss estimert inntil 0,38 prosent variable driftskostnader. Det belastes ikke suksesshonorar i Kraft Høyrente.

Når trekkes forvaltningskostnaden?

Forvaltningskostnaden blir beregnet daglig og trukket kvartalsvis. Suksesshonoraret blir beregnet daglig og trukket årlig. Begge kostnadene regnes inn i kursen på aksjefondet og belastes således ikke kunden direkte.

Hva er en aksjesparekonto?

En aksjesparekonto er en konto der du kan kjøpe og selge fondsandeler uten at det påløper skatt. Du betaler først skatt når du tar gevinsten ut av aksjesparekontoen. Du kan lese mer om kontotyper her.

Kraft Høyrente månedsrapport mars

Kraft Høyrente leverte en avkastning på 1,44 prosent i mars – og avkastningen hittil i år er dermed tilbake i 0. Til tross for krigen i Ukraina, og en del makroøkonomisk motvind, opplevde vi at markedet bunnet ut i midten av mars, og kom sterkt tilbake mot slutten av måneden.

Les mer